Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“

 

2023 m balandžio 28 d. Teisingumo ministerijoje vyko jau trečioji kartu su partneriais, Mykolo Romerio universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės institutu organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta aptarti Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijass ir iššūkius.

Konferencijoje pranešimus aktualiais klausimais skaitė VDU Teisės fakulteto prof. E. Gruodytė ir O. Šibkovas (Nuosprendžių priimtų vienoje ES valstybėje narėje pripažinimas kitoje valstybėje narėje pagal 2008/909/TVR), partnerystės docentas dr. M. Šalčius ir doc. dr. A. Milinis (Išlaidų gynėjo paslaugoms apmokėti atlyginimas: naujausi pokyčiai ir ateities perspektyvos) bei doktorantė R. Volungevičienė (Sukčiavimas ES išlaidų srityje: teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo iššūkiai).