Studentų atsiliepimai apie žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis

2019 m. vasario 14 d. VDU Teisės fakulteto komiteto posėdyje nutarta įvesti 3 žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis nuo VIII semestro ir orientuoti studentus gilinti žinias „Teisė ir technologijos“, „Teisė ir verslas“, „Šiuolaikinė baudžiamoji teisė“ kryptyse, tuo pačiu paliekant studentams teisę studijų metu nesirinkti konkrečios krypties ir studijuoti pagal individualią programą. 2019 m. gruodžio 13 d. studijų komiteto posėdyje nuspręsta studijų individualizavimo galimybes Programoje papildyti 4-a žinių ir kompetencijų gilinimo kryptimi – „Ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje“.

Priimant sprendimus dėl Teisės vientisųjų studijų programos pakeitimų įvedant joje 4 žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis taip pat buvo intensyviai tartasi su teisininkų profesijos atstovais dėl tokių pokyčių reikalingumo siekiant absolventus geriau parengti darbo rinkai. Minėtina, kad profesijos ir visuomenės atstovai yra integruoti į visų VDU teisės krypties studijų programų komitetus taip užtikrinant nuolatinį studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams monitoringą. Šis veiksmas taip pat buvo nulemtas siekio studentams supaprastinti studijų individualizavimo procesą, padėti pasiūlant labiau fokusuotus ir apgalvotus studijų individualizavimo modelius. Pabrėžtina, kad tuo buvo siekta balanso tarp visiškai laisvo studento studijų individualizavimo (kai studentai visiškai savarankiškai dėliojasi savo studijų planą iš Universitete siūlomų pasirenkamų dalykų) ir labiau apgalvoto bei kryptingo kompetencijų gilinimo.

Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis studentai gali rinktis ketvirtais studijų metais, o jos vykdomos per ketvirtus-penktus studijų metus.

Eglės Vaizgėlaitės, Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studentės atsiliepimas apie pirmą pusmetį studijuojant pasirinktą Ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje kryptį – „pirmajam pusmečiui žinių ir kompetencijų gilinimo ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje kryptyje einant į pabaigą nuotaika džiugi. Paskaitų metu turėjau galimybę susipažinti ir diskutuoti su lektoriais ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Daug dėmesio skyrėme praktinių situacijų analizei, kas paskatino studentų dalyvavimą ir aktyvumą paskaitų metu. Tokios paskaitos kaip teismo medicina, ikiteisminio tyrimo organizavimas ar kibernetiniai nusikaltimai nepaliko sau lygių. Mano akiratį praplėtė ir skaitmeninio konstitucionalizmo paskaitos, o dėstytojas sudėjo akcentus, kurie svarbūs nūdienos bendravimui ir darbiniams procesams vis dažniau persikeliant į internetinę erdvę. Nors dažnas šią kryptį išskirtinai sieja su policija, nereikėtų pamiršti, kad ikiteisminis procesas yra svarbi prokurorų, kriminalinės žvalgybos, Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų, baudžiamųjų bylų advokatų ir teisėjų darbo dalis. Jei reikėtų dar kartą spręsti dėl žinių ir kompetencijų gilinimo krypties, mano pasirinkimas būtų toks pat.”

Karolio Orlausko, Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studento atsiliepimas apie pirmą pusmetį studijuojant pasirinktą teisės ir verslo kryptį – „žinių ir kompetencijų gilinimo kryptį „Teisė ir verslas“ pasirinkau kaip, mano nuomone, universaliausią iš visų pasiūlytų krypčių. Nors kitos kryptys, susijusios su baudžiamąja ar technologijų teise, atrodė ne mažiau įdomios, visgi, norėjosi daugiau sužinoti apie tas teisės sritis, kurias iki tol teko mažiau paliesti. Tai, pavyzdžiui, tarptautinės privatinės teisės klausimai, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė – labai skirtingi, kita vertus, ir gan glaudžiai susiję dalykai. Be to, ypač vertinga patirtis – dalykai anglų kalba, kuriuos dėstė vizituojantys profesoriai iš JAV ir kitų šalių. Net ir tiems studentams, kurių anglų kalbos lygis nėra itin pažangus, klausytis šių paskaitų nebuvo didelė problema, nes dėstytojai puikiai suprato, jog ne gimtąja kalba dėstomos, ypač teisinės, temos yra tam tikras iššūkis, todėl visokiais būdais stengėsi, kad viskas būtų paprasta, suprantama ir aišku. Kartu pažintis su šiais dėstytojais praplėtė akiratį naujomis kultūrinėmis patirtimis. Tad, nors žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis „Teisė ir verslas“ gali pasirodyti gana sudėtinga (o ji kartais tokia ir yra), vis dėlto jos pasirinkimas, manau, yra itin vertingas, nepaisant to, kokioje praktinėje srityje (ar teisės, ar verslo, ar kt.) tektų dirbti.

Mato Barono,  Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studento atsiliepimas apie pirmą pusmetį studijuojant Ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje kryptį – „Nors tiesioginio darbo prasme nesispecializuoju baudžiamojoje teisėje, pasirinkau šią studijų kryptį norėdamas plačiau pasidomėti ikiteisminiu tyrimu, kriminalistika, praplėsti savo akiratį. Trumpai šį studijų krypties pasirinkimą galėčiau apibūdinti taip: turinys dėstomas paskaitų, skaitomų tekstų, atvejų, bylų analizės ir interaktyvių diskusijų metu. Dėstytojai – charizmatiški savo srities specialistai, kurie naudoja praktinius pavyzdžius ir scenarijus, todėl mokymosi patirtis yra įdomi ir aktuali. Dažniausiai pasitaikantis klausimas yra apie modulius anglų kalba, tad trumpai apie juos. Dėstytojai supranta, kad anglų kalba nėra jūsų gimtoji, atitinkamai dalykai dėstomi suprantamai, vengiant lingvistinių įmantrybių. Blogiausiu atveju egzamino metu galima naudotis žodynais. Geriausias modulis – nors visi moduliai buvo įdomūs ir gerai organizuoti, ypatingo įvertinimo nusipelno ikiteisminio tyrimo veiklos organizavimo modulis. Paskaitos buvo praktinio pobūdžio, organizuotas darbas komandose, studentų įsitraukimas stebino. Apskritai šis kursas suteikia tvirtą pagrindą visiems, norintiems siekti karjeros baudžiamosios teisės srityje, tačiau taip pat rekomenduočiau šią studijų kryptį visiems siekiantiems paprasčiausiai praplėsti savo žinias.”