Spręsti tarptautinius ginčus studentus mokys profesorius Mark E.Wojcik iš Čikagos John Marshall Teisės Mokyklos (JAV)

wojcik-mark

2016 m. spalio 3 – 10 d. VDU Teisės fakultete svečiuosis Čikagos John Marshall Teisės Mokyklos (JAV) teisės profesorius Mark E.Wojcik, kuris studentus mokys tarptautinio civilinio proceso subtilybių. Profesoriaus dėstomo dalyko „Tarptautinis civilinis praktikumas“ metu studentai mokinami taikyti tarptautinės teisės principus, svarstyti, kaip teismai ir šalys turi elgtis civiliniame procese, kai jame dalyvauja proceso šalys iš skirtingų užsienio valstybių, kokius turi teikti įrodymus, kaip turi būti pasirenkama jurisdikcija, teismas ar kita teisminė institucija ir kt. Baigę šį kursą, studentai gebės patarti ateities klientams tarptautinių ginčų sprendimo klausimais teisminiu ir neteisminiu būdais, išskiriant ir atkreipiant dėmesį į pačius efektyviausius ginčų sprendimo būdus.  Esminė kurso dalis skirta supažindinti studentus su teisinių problemų identifikavimu, tinkamu jų kvalifikavimu ir procesinių dokumentų rengimo technikomis. Tai nėra teorinis kursas, o toks, kuris moko esminių praktinių žinių ir gebėjimų, būtinų baigusiems teisės studijas.

Mark E.Wojcik yra Čikagos John Marshall Teisės Mokyklos teisės profesorius. Šiame universitete jis dėsto tokius kursus kaip Tarptautinė teisė, Tarptautinis bylinėjimasis, Deliktai, Teisinis diskursas ir kt. Jis taip pat yra teisės profesorius Meksike, Facultad Libre de Derecho de Monterrey, ir Šveicarijoje, Lucernos Universiteto Teisės fakultete, kuriame jis dėsto Tarptautinio bylinėjimosi kursą.

Būdamas teisės studentas, Mark Wojcik dirbo žurnalo The John Marshall Law Review redaktoriumi, taip pat nuolat dalyvaudavo tarptautiniuose teismo proceso inscenizacijos konkursuose. Baigęs studijas, jis dirbo teisėjo padėjėju Nebraskos Aukščiausiame Teisme, taip pat JAV Tarptautiniame Prekybos teisme (angl. U.S. Court of International Trade). Jis taip pat yra įgijęs Niujorko Teisės mokyklos magistro laipsnį (LL.M) prekybos reguliavimo srityje. Profesorius praktikavo muitų ir prekybos teisę Niujorke ir dirbo advokatu Palau Respublikos Aukščiausiame Teisme iki šios šalies nepriklausomybės paskelbimo.

Profesorius dėstė 11 užsienio šalių. Jis užima vadovaujančias pozicijas gausybėje teisinių organizacijų ir asociacijų, įskaitant Amerikos Profesinę teisininkų asociaciją (angl. American Bar Association), Ilinojaus ir Čikagos Profesines teisininkų asociacijas (the Illinois and Chicago State Bar Associations) ir kt. (the American Branch of the International Law Association, the American Society of Legal Writers, the Legal Writing Institute). Ilinojaus ir Čikagos Profesinės teisininkų asociacijos teikė jį nominacijoms už nuopelnus teisininkų profesijai ir už pro bono paslaugų teikimą.

Jis yra daugybės publikacijų, knygų, straipsnių rinkinių autorius ir bendraautorius, tame tarpe ir tokių žymių kaip pirmasis straipsnių rinkinys AIDS teisės klausimais (casebook on AIDS Law), pirmasis teisinių tekstų rinkinys, asmenims, kurių gimtoji kalba nėra anglų kalba (the first legal writing text for non-native speakers of English), ir pirmoji knyga apie Ilinojaus teisinius tyrimus (a book on Illinois Legal Research).

Taip pat jis yra the Global Legal Skills Conference steigėjas.

Daugiau informacijos apie Profesorių: https://works.bepress.com/mark_wojcik/