SIMONOS ŽIŽIENĖS daktaro disertacijos gynimas

Vytauto Didžiojo universiteto, Teisės fakulteto konferencijų salėje (Jonavos g. 66-112 k., Kaunas), lapkričio 10 d. 13 val. bus ginama SIMONOS ŽIŽIENĖS daktaro disertacija tema: „Proporcingumo principas Europos arešto orderio išdavimo ir vykdymo procese“ (socialiniai mokslai, teisė S 001).

Daugiau informacijos