Šešeriems metams akredituota VDU TF Teisė ir finansai bakalauro programa

12366188_10156409156335457_6481389953015941782_o

 

VDU TF nori pasidalinti džiugiomis naujienomis dėl Teisė ir finansai bakalauro programos išorinio tarptautinio vertinimo rezultatų. Studijų kokybės vertinimo centras teigiamai įvertino programą ir akreditavo ją maksimaliam laikotarpiui – 6 metams.

Ekspertų vertinimu, yra užtikrinamas prasmingas studijų programos turinys ir tinkami studijų rezultatai. Teigiamai buvo įvertinti studijų programos pokyčiai, kurie buvo įgyvendinti atsižvelgiant į studentų ir socialinių partnerių pasiūlymus siekiant padidinti studijų programos absolventų įsidarbinamumą.

Itin palankiai ekspertai atsiliepė apie fakulteto ir socialinių partnerių suteikiamas studentams galimybes atlikti praktiką. Kaip stiprioji programos pusė įvardijama studentų galimybė dalyvauti teisiniuose tyrimuose (pavyzdžiui, Ateities teisės laboratorijos veiklose), vykdoma judumo finansavimo programa.

Atsiliepdami apie programos dėstytojų kvalifikaciją, ekspertai pažymėjo, kad dėstytojai skatinami dalyvauti mokslinėje, ekspertinėje ir viešoje veikloje bei kelti profesinę kvalifikaciją, yra labai atsidavę. Teisės fakultetas buvo įvardintas kaip turintis aukštais standartais pagrįstą kokybės užtikrinimo politiką, kurią įgyvendina praktikoje, o tai rodo kokybės kultūros brandumą.