Prof. E. Gruodytė skaitys pranešimą solidžioje tarptautinėje konferencijoje „Regulating Lawyers through Disciplinary Systems“

 

2018 m. balandžio 26-27 dienomis prof. E.Gruodytė skaitys pranešimą „Disciplinary action against lawyers in Lithuania: theory and practice“, solidžioje tarptautinėje konferencijoje/“mokslinėse dirbtuvėse“ „ Regulating Lawyers through Disciplinary Systems“, Ispanijoje. Planuojama, kad renginyje dalyvaus atstovai iš Šiaurės Amerikos, Europos, Izraelio, Afrikos, Azijos ir Okeanijos. Tokiu būdu bus galimybė visų regionų atstovus supažindinti su teisininkų drausminės atsakomybės aspektais Lietuvoje, susipažinti su kitų regionų šios srities teisiniu reguliavimu ir praktika bei atskiras refleksijas perteikti tiek studentams, tiek ir akademinei visuomenei bei praktikams įvairių mokslinių ir šviečiamųjų renginių ir publikacijų kontekstuose.

Renginį organizuoja Ispanijos Onati Tarptautinis Institutas „For the Sociology of Law“.

Daugiau info apie renginį

Į renginį vykstama laimėjus konkursinį mokslinį finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal priemonę Nr.09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Liet uvą“ poveiklę „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“ (projekto numeris: 09.3.3-LMT-K-712-06-0228).

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

www.esinvesticijos.lt

Projekto vykdytojas: