Prof. D. Žalimas tapo Venecijos komisijos nariu nepriklausomu ekspertu

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto dekanas Dainius Žalimas ketveriems metams paskirtas Europos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisijos) nariu nepriklausomu ekspertu. Atitinkamą potvarkį Teisingumo ir Užsienio reikalų ministrų teikimu pasirašė Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė.

Nuo 2018 m. Dainius Žalimas buvo Venecijos komisijos pakaitiniu nariu. „Narystė Venecijos komisijoje įpareigoja dirbti ginant ir puoselėjant bendras europinės civilizacijos vertybes – teisės viršenybę, demokratiją, žmogaus teises. Agresijos prieš Ukrainą ir visą demokratinį pasaulį, autoritarizmo ir politinio populizmo tendencijų stiprėjimo kai kuriose valstybėse sąlygomis Venecijos komisijos laukia nelengvi iššūkiai. Tradiciškai labiausiai koncentruosiuosi į ekspertinę pagalbą Rytų partnerystės šalims, stengsiuosi, kad Venecijos komisija labiau prisidėtų prie pilietinės visuomenės ir demokratijos daigų stiprinimo Rusijoje ir Baltarusijoje“, – pažymėjo D. Žalimas. Jis pridūrė neabejojantis, kad Venecijos komisijoje įgyta patirtis pravers ir VDU vykdant teisės studijas. „Juk Venecijos komisijos išvadose ir pranešimuose formuluojami pažangiausi europiniai konstituciniai standartai, į kuriuos atsižvelgia nacionaliniai konstituciniai teismai, aiškindami savo šalių konstitucijas“, – pastebėjo D. Žalimas.

Venecijos komisija yra Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucinės teisės klausimais, teikianti rekomendacijas valstybėms, siekiančioms suderinti savo teisę ir institucijų veiklą su Europos standartais ir tarptautine patirtimi demokratijos, žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse. Ji buvo įkurta 1990 m. gegužės 10 d., siekiant suteikti konstitucinę pagalbą pasikeitus politinei situacijai Vidurio ir Rytų Europoje. Venecijos komisiją sudaro ekspertai (paprastai narys ir pakaitinis narys), kuriuos deleguoja valstybės narės. Taikant Venecijos komisijos reglamente numatytą sprendimų derinimo ir priėmimo mechanizmą, sprendimai aptariami ir priimami plenarinėse sesijose, vykstančiose mažiausiai keturis kartus per metus. Per daugiau nei 30 veiklos metų Venecijos komisija tapo autoritetingiausia pasaulyje konstitucinės teisės ekspertine institucija, įtraukiančia ne tik ET valstybes, bet ir kai kurias kitas šalis iš įvairių kontinentų.