Prodekanas skaitmenizacijai dr. Paulius Astromskis – Mokėjimų tarybos narys

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad VDU Teisės fakulteto prodekanas skaitmenizacijai dr. Paulius Astromskis buvo įtrauktas į Lietuvos banko ir LR Finansų ministerijos iniciatyva suformuotą Mokėjimų tarybą. Ši taryba nagrinės Lietuvos mokėjimų rinkos plėtros kryptis, probleminius aspektus, stebės inovacijas rinkoje ir įgyvendinamas mokėjimų politikos priemones, teiks pasiūlymus dėl šių priemonių, plėtros krypčių, bei formuos bendrą Lietuvos rinkos poziciją mokėjimų klausimais. Mokėjimų tarybai pirmininkauja LR Finansų ministerijos atstovas, pavaduoja – Lietuvos banko atstovas, o į sudėtį įtraukti ir Lietuvos bankų asociacija, FinTech Lietuva grupė, Lietuvos mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų asociacija, kiti mokėjimo paslaugų tiekėjų bei vartotojų atstovai.

Įsitraukimas į šią tarybą yra logiška Pauliaus akademinės veiklos ir tyrimų lauko tąsa. 2014 metais dr. Paulius Astromskis apsigynė disertaciją VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete tema „Mažojo vartojimo kreditavimo sandorių reguliavimo modelis“, kuria tyrinėjant finansinę vartotojų elgseną buvo sukurtas konceptualus teisinio reguliavimo modelis. Paulius toliau tęsia tyrimus alternatyvių finansinių paslaugų (sutelktinis, tarpusavio skolinimas, mažieji vartojimo kreditai ir pan.) ir jų teisinio reglamentavimo srityje. Be to, bendradarbiaudamas su VDU Teisės fakultetu, dr. Paulius Astromskis įkūrė ir vadovauja studentų tyrimų organizacijai „Ateities teisės laboratorija“, kurios dalis šiuo metu atliekamų tyrimų yra tiesiogiai susiję su naujovėmis finansų sektoriuje (blockchain, ICO ir pan.).

VDU Teisės fakultetas neabejoja, kad įsitraukimas į Mokėjimų tarybą ne tik leis suformuoti aukšto praktinio aktualumo turinčias studentų, magistrantų ar doktorantų tyrimų tematikas, tačiau ir sustiprins fakulteto turimas finansų teisės ekspertines kompetencijas.