Pristatome vadovėlį „Seksualinis smurtas. Profesionalaus elgesio taktika”

Pasaulio praktika rodo, kad su seksualinio smurto aukomis savo darbe susiduria beveik visų specialybių gydytojai, tik jie ne visada moka ar nori smurtą atpažinti. Teisinių žinių stoka, negebėjimas teisingai pildyti dokumentaciją ar paimti ėminius, kai aukai reikia teikti pagalbą čia ir dabar, iš seksualinio smurto aukos dažnai atima galimybę siekti teisingumo ikiteisminio tyrimo metu ir teisme, o žinių stoka, kaip ir kada reikėtų atlikti lytiškai plintančių infekcijų diagnostiką ir profilaktiką, gali sąlygoti šių infekcijų nesavalaikę diagnostiką ir atokiąsias infekcijų komplikacijas.

Siekiant užpildyti šią spragą 2015 m. rudenį jėgas suvienijus Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto, Lietuvos Sveikatos universiteto mokslininkams, Generalinės Prokuratūros, Valstybinės teismo medicinos tarnybos, Paramos vaikams centro ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams pirmą kartą buvo parengta „Seksualinio smurto moteriškosios lyties aukos tyrimo metodika sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojams (publikuota žurnale „Lietuvos akušerija ir ginekologija“, tomas XIX, Nr. 3, 2016 rugsėjis, psl. 204 – 216; „Lietuvos akušerija ir ginekologija“, tomas XIX, Nr. 4, 2016 gruodis, psl. 293 – 305).

Metodikoje, greta išimtinai medicininių aspektų, fakulteto atstovai pristato ir aptaria aktualius medicinos personalui teisinius aspektus, įskaitant duomenų fiksavimą ir rinkimą bei sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų atsakomybės klausimus. Tai tęstinis projektas, nes metodikos pagrindu iškilo būtinybė parengti vadovėlį „Seksualinis smurtas prieš moteris“, ką bendradarbiaujančios institucijos sėkmingai įgyvendino 2019 m.

Ši knyga yra pirmas vadovėlis lietuvių kalba, skirtas teisininkams, NVO atstovams, visų specialybių gydytojams, rezidentams, studentams, slaugytojams, medicinos psichologams, socialiniams darbuotojams, visuomenės sveikatos ir kitiems sveikatos sektoriuje dirbantiems specialistams.