Pristatome naujai Teisės fakulteto mokslininkų publikuotą vadovėlį „Teisininkų profesinė etika”

Su dideliu džiaugsmu ir pasididžiavimu pristatome mūsų fakulteto mokslininkų parengtą ir publikuotą vadovėlį „Teisininkų profesinė etika“. Lietuvoje tai pirmasis tokios tematikos vadovėlis, parengtas remiantis kitų šalių patirtimi. Tikimės, kad šis vadovėlis padės būsimiems teisininkams įsisąmoninti profesinės etikos svarbą vykdant teisininkų profesinę veiklą bei suteiks tam reikalingų žinių, praktinių įgūdžių ir taps puikiu pagalbininku kasdieniniame praktiniame darbe.

Autoriai pasirinko Lietuvoje dar gana neįprastą bei įtraukią mokymosi medžiagos pateikimo formą, skatinančią studijuojantįjį tapti aktyviu mokymosi proceso dalyviu, ieškančiu atsakymo į pateikiamas praktines situacijas, teorinius klausimus ar sprendžiamus testus. Vadovėlyje pateikiamos ištraukos iš skirtingų doktrinos, teismų praktikos ir kitų šaltinių, siekiant tokiu būdu stimuliuoti pačių studijuojančiųjų analitinį, kritinį mąstymą.

Su leidinio popierine versija galima susipažinti VDU TF skaitykloje bei Lietuvos pagrindinėse bibliotekose. Intranete bus prieinama ir elektroninė leidinio versija.

Pageidaujant įsigyti leidinį galima kreiptis į VDU leidyklą leidyba@vdu.lt; tel. (8-37) 327808 arba knygyną “Humanitas“.

Linkime malonaus ir prasmingo skaitymo.