Podoktorantūros stažuotės konkursą sėkmingai laimėjo ir Teisės fakultete mokslinį tyrimą atliks dr. Ramunė Jakštienė

2023 m. gruodžio 21 d. Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-691 buvo patvirtintas podoktorantūros stažuotei konkursinis finansavimas dr. Ramunei Jakštienei.

Ramunės mokslinio tyrimo projekto pavadinimas – „Reagavimo į intymaus partnerio persekiojimą baudžiamosios teisės priemonėmis tobulinimo galimybės”. Podoktorantūros stažuotė truks dvejus metus. Tai yra jau antroji šios mokslininkės podoktorantūros stažuotė VDU Teisės fakultete. Ir praėjusį, ir šį kartą Ramunės moksliniam tyrimui vadovaus prof. Edita Gruodytė.

Šios stažuotės metu  bus tęsiami tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Persekiojimas yra viena iš labiausiai neteisingai suprantamų ir nepakankamai ištirtų intymaus partnerio smurto formų, nors jis yra gana paplitęs ir daro didelį neigiamą poveikį aukoms. Persekiojimo kriminalizavimas yra aiški tendencija ES. Tačiau Lietuvoje baudžiamosios justicijos atsakas į šį smurto modelį nėra pakankamai adekvatus. Neseniai buvo priimti keli atitinkami teisės aktų pakeitimai, tačiau jų poveikis traukiant baudžiamojon atsakomybėn vis dar nėra aiškus. Todėl šio tyrimo projekto tikslas – nustatyti konkrečius Lietuvos teisės aktų ir jų įgyvendinimo sprendinius, kaip būtų galima sustiprinti baudžiamosios teisės atsaką į intymaus partnerio persekiojimą. Šie rezultatai turėtų reikšmės ir praktikai, ir moksliniams tyrimams. Jie gali būti teisinio reguliavimo ir praktikos modifikacijų šaltinis, siekiant užtikrinti tinkamą baudžiamąjį persekiojimą. Taip pat jie gali pasiūlyti veiksmingesnę smurto aukų apsaugą, užtikrinti tinkamą valstybės tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą ir paskatinti platesnes akademines diskusijas apie intymių partnerių persekiojimą. Numatoma atlikti kokybinį tyrimą, siekiant nustatyti probleminius aspektus, kylančius taikant baudžiamąją atsakomybę už intymių partnerių persekiojimą Lietuvoje, nustatyti konkrečius baudžiamosios teisės instrumentus, galinčius pagerinti reakciją į šiuos nusikaltimus bei pateikti pasiūlymus dėl tinkamo jų įgyvendinimo būdo. Dalis projekto bus vykdoma stažuotės vizito į užsienio mokslo instituciją metu.