Pasinaudok galimybe atlikti stažuotę Europos Sąjungos Teisingumo Teisme!

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kiekvienais metais pasiūlo ribotą skaičių mokamų stažuočių Teisingumo Teismo bei Bendrojo Teismo narių kabinetuose ir Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose.

Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo narių kabinetuose trunka mažiausiai tris, daugiausia penkis mėnesius. Jos prasideda toliau nurodytų dviejų laikotarpių kiekvieno mėnesio pirmąją ir šešioliktąją dieną. Stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose trunka penkis mėnesius ir prasideda kiekvieno iš toliau nurodytų dviejų laikotarpių pirmojo mėnesio pirmąją dieną.

Paprastai stažuotės Teisingumo Teismo administraciniuose padaliniuose atliekamos Vertimo raštu direktoratuose, Tyrimų ir dokumentacijos direktorate, Komunikacijos direktorate, Protokolo ir vizitų direktorate, Teisės patarėjo administraciniais klausimais biure, Bendrojo Teismo kanceliarijoje ir Vertimo žodžiu direktorate (dėl stažuočių Vertimo žodžiu direktorate tvarkos žr. toliau).

Yra du stažuočių laikotarpiai:

– nuo kovo 1 d. iki liepos 31 d. (kandidatūros teikiamos kasmet nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 15 d.),

– nuo rugsėjo 16 d. iki vasario pabaigos stažuotėms kabinetuose ir nuo spalio 1 d. iki vasario pabaigos stažuotėms administraciniuose padaliniuose (kandidatūros teikiamos kasmet nuo vasario 1 d. iki balandžio 15 d.).

Kandidatai, turintys universitetinį teisinį, politikos mokslų, ekonominį ar panašų išsilavinimą arba konferencijų vertėjo diplomą (atliekant stažuotę Vertimo žodžiu direktorate), turi pateikti kandidatūrą per nurodytą terminą naudodamiesi programa EU CV Online. Kandidatai turi labai gerai mokėti vieną oficialiąją Europos Sąjungos kalbą ir gerai mokėti kitą oficialiąją kalbą. Dėl darbo pobūdžio pageidautinos geros prancūzų kalbos žinios. Kandidatai neturi būti anksčiau atlikę stažuotės (mokamos arba nemokamos) Europos Sąjungos institucijoje arba įstaigoje. Stipendijos dydis siekia 1 468,00 EUR neto per mėnesį. Šiai sumai netaikoma Europos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikoma mokesčių sistema. Apmokamiems stažuotojams, kurių gyvenamoji vieta yra 200 km arba daugiau nutolusi nuo Europos Sąjungos Teisingumo Teismo būstinės, mokama 150,00 EUR kelionės išlaidoms padengti.

Daugiau informacijos rasite čia – stažuotė ESTT 2024

 Stažuotės Europos Sąjungos Teisingumo Teisme