Mokėjimų taryboje – VDU Teisės fakulteto prodekanas dr. P. Astromskis

Efektyvios mokėjimų rinkos Lietuvoje kūrimui – vieno langelio principu grįstas kliento pažinimas gaunant duomenis iš valstybės registrų, nauji nuotoliniai klientų tapatybės nustatymo būdai ir vienodų principų taikymas teikiant momentinių mokėjimų paslaugas. Šias rekomendacijas posėdžio metu priėmė nepriklausoma Mokėjimų taryba, vienijanti visas mokėjimų rinkos raida suinteresuotas šalis. Tarybos veikloje dalyvauja ir VDU Teisės fakulteto prodekanas skaitmenizacijai dr. Paulius Astromskis.

Rekomendacijos mokėjimų rinkos dalyviams, mokėjimų politiką formuojančioms ir įgyvendinančioms institucijoms buvo priimtos Mokėjimų tarybai 2018-2019 m. išnagrinėjus tris prioritetinius klausimus: momentinių mokėjimų integraciją į verslo ir viešojo administravimo procesus, kliento pažinimo (angl. know your customer, KYC) bei naujų tapatybės patvirtinimo priemonių galimybes ir atitiktį pinigų plovimo prevencijos tikslams.

„Finansų rinkų paslaugos ir jose naudojamos technologijos vystosi labai greitai. Trys temos, kurias nagrinėjo Mokėjimų taryba, būtent ir koncentruojasi į tai, kaip paprasčiau ir, svarbiausia, saugiai atlikti momentinius mokėjimus, nuotoliniu būdu nustatyti klientų tapatybę ir surinkti kliento pažinimui reikiamus duomenis. Pastarajam siūloma panaudoti šalies registruose turimus duomenis apie klientus ir optimizuoti patį procesą. Be to, įgyvendinus rekomendacijas, būtų sudarytos sąlygos lengviau atsirasti naujiems nuotolinio tapatybės nustatymo būdams, diegti suderinamas momentinių mokėjimų paslaugas, skirtas gyventojams, verslo įmonėms bei valstybės įstaigoms“, – sako finansų viceministrė ir Mokėjimų tarybos pirmininkė Loreta Maskaliovienė.

Mokėjimų tarybos veikloje aktyviai dalyvavo ir dr. Paulius Astromskis, vadovavęs vienai iš Mokėjimų tarybos užduočių grupių, kuri nagrinėjo nuotolinio asmens identifikavimo klausimą. Jis taip pat dalyvavo taryboje kaip vienas iš mokslo įstaigų atstovų.

Artimiausius dvejus metus Mokėjimų taryba didžiausią dėmesį skirs priemonių, skatinančių atsiskaitymus negrynaisiais pinigais ugdymo įstaigose, kūrimui ir atvirosios bankininkystės plėtrai.

„Ateinančiais metais Mokėjimų taryba daug dėmesio skirs atvirajai bankininkystei ir jaunimo mokėjimo įgūdžių stiprinimui. Atvirosios bankininkystės plėtra didins konkurenciją mokėjimų rinkoje, suteiks paskatų kurti naujas, inovatyvias mokėjimo ir kitas finansines paslaugas, gerins klientų patirtį jomis naudojantis. Vartotojai turi suprasti paslaugas, kuriomis naudojasi, pažinti jų privalumus ir žinoti, kaip jomis naudotis saugiai. Dėl to kreipiame dėmesį ir pastangas į jaunosios kartos ugdymą, kad jie susipažintų su mokėjimų negrynaisiais pinigais priemonėmis, išbandytų jas ir išmoktų naudotis. Tokios žinios bus neatsiejama kasdienybės dalis ateityje“, – sako Lietuvos banko valdybos narys ir Mokėjimų tarybos pirmininkės pavaduotojas Marius Jurgilas.

Mokėjimų taryba įkurta 2017 m. pabaigoje, siekiant sustiprinti dialogą tarp mokėjimo paslaugų teikėjų, mokėjimo paslaugų naudotojų, reguliuotojų ir akademikų atstovų plėtojant Lietuvos mokėjimų rinką. Ji įsteigta Finansų ministerijos ir Lietuvos banko iniciatyva. Iki tol šalyje nebuvo tokio organizuoto forumo, vienijančio visas mokėjimų rinkos raida suinteresuotas šalis ir sistemiškai nagrinėjančio jos aktualius klausimus.

Mokėjimų tarybos sprendimai skelbiami viešai Finansų ministerijos ir Lietuvos banko interneto svetainėse.