Kvietimas į VDU Teisės fakulteto diplomų įteikimo šventę