Kviečiame į viešą magistro baigiamųjų darbų gynimą (birželio 2 dienos sąrašas)

Birželio 1 ir 2 dienomis VDU Teisės fakulteto V kurso studentų laukia paskutinis išbandymas kelyje link diplomo – magistro baigiamųjų darbų gynimas. Kviečiame visus norinčius atvykti stebėti šio proceso. Gynimas vyks vienu metu keliose komisijose.
Pateikiame birželio 2 dieną vyksiančių gynimų sąrašus:

I komisija

Gynimų pradžia: 9.00 val. Gynimų vieta: 210 aud., Jonavos g. 66

Pirmininkas: Nerijus Meilutis (Kauno apygardos teismas, teismo pirmininkas)

Sekretorius: Doc.dr. Paulius Čerka (VDU Teisės fakultetas)

Nariai: Doc. dr. Agnė Tikniūtė (VDU Teisės fakultetas)

Agnė Margevičiūtė (MRU Viešojo saugumo fakultetas)

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:

 1. Balionytė Eglė – Ar dalijimosi ekonomika nepažeidžia sąžiningos konkurencijos?
 2. Buinauskas Edvinas – Ar sutelktinio finansavimo reglamentavimu yra užtikrinamas projekto savininko, investuotojo ir platformos operatoriaus interesų balansas?
 3. Gintautaitė Ieva – Ar įteisintas draudimas teikti mokslo įrodymais pagrįstą nevaisingumo gydymą prieštarauja paciento teisei į individualiu atveju reikalingą tinkamiausią pagalbą?
 4. Labutytė Neringa – Ar sutuoktinis turi teisę paimti kito, jau mirusio, sutuoktinio lytines ląsteles ir panaudoti jas savo pagalbiniam apvaisinimui?
 5. Lelekauskaitė Greta – Ar turi būti atlyginta patirta neturtinė žala įsibrovus į kibertines fizines sistemas?
 6. Liaudenskienė Vaida TVT – Ar valstybės valdomų įmonių valdysena skiriasi nuo kitų įmonių valdysenos?
 7. Meiliūnaitė Aurelija – Ar mokestiniame ginče gali būti pažeista mokėtojo teisė į teisingą teismą?
 8. Narbutas Saulius – Ar verslo perkėlimas į lengvatinio apmokestinimo teritorijas laikytinas piktnaudžiavimu?
 9. Pocevičiūtė Brigita – Ar dirbtinio intelekto programos autorius yra atsakingas už šio intelekto valdomo roboto padarytą žalą?
 10. Skaidrius Navickis – Ar teisinis reguliavimas Lietuvoje skatina inovacijas?
 11. Sokolovaitė Brigita – Ar lygiagretus importuotojas gali keisti prekės ženklą?
 12. Žukauskas Mantas – Ar remiantis Lietuvos įstatymais tinklapių savininkams suteikiamos teisinės priemonės gintis prieš programas, kurios blokuoja internetinę reklamą?

 

II komisija

Gynimų pradžia: 9.00 val. Gynimų vieta: 206 aud., Jonavos g. 66

Pirmininkas: Doc. dr. Albertas Milinis (Advokatų kontora Milinis ir partneriai, advokatas)

Sekretorė: Doc. dr. Mindaugas Bilius (VDU Teisės fakultetas)

Nariai: Prof. dr. Edita Gruodytė (VDU Teisės fakultetas)

Neringa Palionienė (VDU Teisės fakultetas)

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:

 1. Adomaitis Mindaugas – Ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti baudžiamąją atsakomybę nuo administracinės už aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimus?
 2. Didjurgytė Justė – Ar, save vairuojančiam automobiliui sukėlus eismo įvykį, baudžiamoji atsakomybė gali būti šalinama pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 31 straipsnį?
 3. Fedotovas Laurynas – Ar virtualus turtas gali būti nusikaltimo nuosavybei dalyku?
 4. Jakubauskė Aistė – Ar už karo nuskaltimus gali būti taikoma universali jurisdikcija?
 5. Kalčenko Greta – Ar Lietuvos teisinis reglamentavimas įgalina atriboti šmeižimą nuo saviraiškos laisvės?
 6. Kudžmienė Ryta – Ar nesant LR BK 147 str. 1 d. sudėties požymių, fiktyvios santuokos sudarymas gali būti pripažintas nusikalstama veika?
 7. Masteikienė Neringa – Ar smurtavimas vaiko akivaizdoje yra nusikalstama veika?
 8. Paškevičiūtė Aušra – Ar Lietuvos teisiniame reguliavime įtvirtinti kriterijai įgalina atriboti saviraiškos laisvę nuo neleistinos teisminės kritikos už kurią numatyta atsakomybė LR BK 232 str.?
 9. Rimdžiūtė Gita – Ar nusikalstamo bankroto atveju kaltininko veiksmai turi būti papildomai kvalifikuoti kaip sukčiavimas kreditorių atžvilgiu?
 10. Stankaras Kristupas – Ar muštynių metu atsiranda teisė į būtinąją gintį?
 11. Vanagienė Giedrė – Ar LR BK 1891 straipsnyje numatyta norma dėl neteisėto praturtėjimo neprieštarauja baudžiamosios teisės specialiesiems principams?
 12. Zdanavičiūtė Ieva – Ar asmens pripažinimas emancipuotu gali turėti įtakos jo teisėms, pareigoms ir atsakomybei baudžiamojoje teisėje?
 13. Žiūkas Paulius – Ar egzistuoja baudžiamosios ir civilinės atsakomybės atribojimo kriterijai už turtinių įsipareigojimų nevykdymą versle?

 

III komisija

Gynimų pradžia: 9.00 val. Gynimų vieta: 110 aud., Jonavos g. 66

Pirmininkas: Dr. Bernd Justin Jütte (Notingamo universitetas)

Sekretorė: Doc. dr. Saulė Milčiuvienė (VDU Teisės fakultetas)

Nariai: Prof. dr. Charles Szymanski (VDU Teisės fakultetas)

Dr. Tomas Veršinskas (UAB „Terra Borea”, direktorius)

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:

 1. Karčiauskaitė Brigita – Ar Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš Europos Sąjungos turės įtakos laisvam darbuotojų judėjimui Lietuvos piliečių atžvilgiu?
 2. Kuršienė Laura – Ar kitoje ES valstybėje narėje esančio ES piliečio ekstradicija į trečiąsias šalis nepažeidžia nediskriminacijos ir laisvo žmonių judėjimo principų?
 3. Limancevaitė Erika – Ar įmonėje įdiegus neblaivumo tikrinimo sistemą nėra pažeidžiami darbuotojo garbė ir orumas?
 4. Matulevičiūtė Edita – Ar norint identifikuoti prekes ir paslaugas, kurioms prašoma prekių ženklo apsaugos, pakanka nurodyti Nicos klasifikacijos klasių antraščių bendrąsias sąvokas (klasių antraščių terminus)?
 5. Milašius Simonas – Ar autonominių ginklų naudojimas nepažeidžia proporcingumo principo?
 6. Navickas Ernestas – Ar Pagrindinių Teisių Chartijoje ir Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Konvencijoje užtikrinama vienoda teisės į kiek įmanoma trumpesnį bylos nagrinėjimą apsauga?
 7. Petrulytė Emilija – Ar sukurtas dirbtinio intelekto objektas gali būti pripažintas autorinių teisių objektu?
 8. Rapkauskas Mantvydas – Whether Intellectual Property Created by Conscious Artificial Intelligence System Belongs to the Owner of That System?
 9. Stankevičiūtė Dovilė – Whether Human Right to Water Is Recognized in International Law?
 10. Užkurys Deividas – Whether Punitive Damages Exist in Public International Law?
 11. Žitkus Deividas – Ar viešas pranešimas apie įmonės rinkos planus gali būti laikomas konkurencijos pažeidimu?

 

IV komisija

Gynimų pradžia: 9.00 val. Gynimų vieta: 109 aud., Jonavos g. 66

Pirmininkė: Dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė (Paryžiaus Naujosios Sorbonos universitetas)

Sekretorius: Doc. dr. Tomas Berkmanas (VDU Teisės fakultetas)

Nariai: Vygantas Malinauskas (VDU Teisės fakultetas)

Doc. dr. Kristina Pranevičienė (Advokatų kontora Milinis ir Partneriai, advokatė)

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:

 1. Bernotavičius Ignas – Ar Tauta, tiesiogiai įgyvendindama suverenią galią, gali spręsti dėl visų jos gyvenimo klausimų?
 2. Daugnoraitė Deimantė – Ar draudimas įsivaikinti vaiką nesusituokusiems asmenims neprieštarauja lygiateisiškumo principui?
 3. Dobrovolskienė Greta – Ar Lietuvos įkalinimo įstaigose tinkamai įgyvendinama Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnyje įtvirtinta teisė nebūti kankinamam, nepatirti kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo?
 4. Dringėlė Lina – Ar individualaus administracinio akto apskundimo terminas neprieštarauja Konstitucijai ir garantuoja asmeniui teisę į teisingą teismą, įtvirtintą Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje 1 dalyje?
 5. Kavaliauskaitė Goda – Ar asmuo, apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, yra atsakingas už profilaktinių priemonių savo sveikatos išsaugojimui taikymą?
 6. Maliauskaitė Eigilė – Ar turto įgyto iki santuokos sudarymo nelaikymas bendrosios jungtinės nuosavybės turtu nepažeidžia sutuoktinių lygiateisiškumo?
 7. Mikalauskaitė Gabrielė – Ar nekilnojamojo turto apmokestinimas nepažeidžia lygybės ir teisingumo principų?
 8. Sosnovskytė Joana – Ar Lietuvoje užtikrinama paciento teisė nebūti kankinamam, kai nėra įstatymo nustatytos formos, leidžiančios pacientui atsisakyti būti gaivinamam?
 9. Vaičkutė Kornelija – Ar surogacijos draudimas nepažeidžia teisės į privatų gyvenimą?
 10. Viduolytė Gintarė – Ar netiesioginiai Prezidento rinkimai JAV yra labiau tinkami užtikrinti demokratiją, nei tiesioginiai Prezidento rinkimai Lietuvoje?
 11. Vitkauskaitė- Pėstininkė Agnė – Ar chirurgas gali atsisakyti suteikti paslaugą, motyvuodamas tuo, kad tai yra dalis lyties keitimo procedūros?

 

V komisija

Gynimų pradžia: 9.00 val. Gynimų vieta: 209 aud., Jonavos g. 66

Pirmininkas: Evaldas Rapolas (Advokatų kontora Magnusson)

Sekretorė: Aušrinė Pasvenskienė (VDU Teisės fakultetas)

Nariai: Dr. Jurgita Spaičienė (VDU Teisės fakultetas)

Doc. dr. Jurgita Grigienė (VDU Teisės fakultetas)

Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas:

 1. Gaudinskaitė Deimantė – Ar LR Civiliniame kodekse numatytas draudimas sudaryti santuoką su tos pačios lyties asmeniu neprieštarauja teisei į šeimos gyvenimą?
 2. Guntulytė Gerda – Ar teisės į išlaikymą praradimas kaltajam dėl santuokos nutraukimo sutuoktiniui yra pagrįstas?
 3. Maleckaitė Vaineta – Ar darbingo amžiaus emigrantas, nemokantis mokesčių Lietuvos Sodrai, nepažeidžia savo teisės išlaikyti tėvus, gaunančius pensiją iš Lietuvos Sodros?
 4. Ofoničev Aleksandr – Ar ribojimai daryti abortą po 12 nėštumo savaitės nepažeidžia moters autonomijos teisės?
 5. Randytė Gintarė – Ar santuokos nutraukimo metu sutuoktinė gali prisiteisti sau saugomus nepanaudotus embrionus ir panaudoti juos savo pagalbiniam apvaisinimui?
 6. Reimerytė Kamilė – Ar Lietuvoje egzistuojančios teisės normos pakankamai apibrėžia geriausių vaiko interesų sąvoką?
 7. Stepankavičius Tadas – Ar Lietuvos Respublikos įstatymai užtikrina sutuoktinių asmeninių neturtinių teisių reguliavimą?
 8. Šedauskas Algirdas – Ar pažeidžiamos vaiko teisės, jei įvaikinimo atveju vaikas yra perkeliamas gyventi į kitą valstybę?
 9. Vilimas Tomas – Ar partnerystės instituto neįteisinimas Lietuvos Respublikoje pažeidžia lygiateisiškumo principą?
 10. Vonžodaitė Ramunė – Ar reikalavimas asmeniškai dalyvauti sudarant santuokos sandorį neprieštarauja sutarties laisvės principui?