Išleista tris Pabaltijo valstybes reprezentuojanti knyga „The Law of the Baltic States“

  

Norime pasidžiaugti, kad 2017 m. balandžio mėnesį solidžioje tarptautinėje leidykloje Springer buvo išleista tris Pabaltijo valstybes reprezentuojanti daugiau kaip 500 puslapių knyga „The Law of the Baltic States“. Tai yra pirmoji tokio pobūdžio knyga anglų kalba, dar kartą įrodanti Fakulteto išskirtinumą ir potencialą tarptautinio pobūdžio projektuose. Leidinyje išsamiai ir nuosekliai pristatoma Baltijos šalių teisė. Prie jos daugiau kaip du metus dirbo Estijos, Latvijos ir Lietuvos teisės mokslininkai ir praktikai. Ši knyga gimė VDU Teisės fakulteto atstovų iniciatyva, į atskirų knygos poskyrių rengimą įtraukiant taip pat kolegas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto bei sutelkiant kolegas iš Latvijos ir Estijos.

Baltijos šalių regioną, kuris 50 metų buvo inkorporuotas į Sovietų Sąjungos sudėtį, toliau charakterizuoja pakankamai daug išskirtinių požymių, problemų ir vystymosi trajektorijų. Knygoje analizuojami trys esminiai teisės aspektai – status quo situacija, kylančios problemos ir vystymosi tendencijos – taip pat sudaromos sąlygos trijų Baltijos šalių teisinių sistemų lyginamiesiems tyrimams. Kiekvienai šaliai – Estijai, Latvijai ir Lietuvai – skirtose dalyse analizuojami tie patys bendrieji teminiai blokai (skyriai): bendrosios sampratos, viešosios teisės ir privatinės teisės esminiai aspektai. Kiekvienas skyrius turi visoms trims šalims analogiškas struktūras, jose, atsižvelgiant į kiekvienos šalies ypatybes, pristatoma atskirų teisės šakų ar koncepcijų esamoji situacija, problematika ir galimos kaitos tendencijos.

Knygos autoriai yra pripažinti teisės mokslininkai ir praktikai savo šalyse. Tikimasi, kad šis leidinys, kaip susistemintos informacijos ir įžvalgų visuma, taps nepamainomu įrankiu ir šaltiniu visiems, kurie domisi Baltijos šalių teise: studentams, teisės praktikams, mokslininkams, administratoriams ir t.t.