Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai

Įgyvendinant ES bendrai finansuojamą „Erasmus+“ projektą (unikalus kodas: 2020-1-FR01-KA204-080562; KA2 – Bendradarbiavimas inovacijų ir gerosios patirties mainų srityje) „Finansinis-teisinis raštingumas Europai“ (FIN-LEG-LIT) (https://finleglit.eu/) buvo parengtas Finansinio ir teisinio raštingumo vadovas Europai (toliau – Vadovas) Finleglit | Financial-Legal Literacy for Europe

Nuo projekto pradžios 2020 m. spalio mėn. FIN-LEG-LIT projekte bendradarbiavo penkios organizacijas partnerės iš keturių dalyvaujančių šalių (abėcėlės tvarka):
• Bulgarija (Европейска мултикултурна асоциация)
• Italija (RFS EUROFORM)
• Prancūzija (Eurl Aristote ir OENE – Organisation for Empowerment and Non-Formal Education)
• Lietuva (VšĮ „Finansų teisės institutas“)

Pagrindinis vadovo autorius – Dr. Tomas Veršinskas, padedamas Roko Lazdausko ir Roko Liaudinsko iš VšĮ „Finansų teisės instituto“. Rengiant vadovą visi projekto partneriai prisidėjo projekto metu surinktais duomenimis ir žiniomis bei išvertė vadovą į atitinkamas kalbas. Vadovo iliustracijas parengė Hervé Pinel. Vadovą recenzavo finansų ekspertas Andrius Normantas bei teisės ekspertas Mantas Meizeraitis.

Šiuo vadovu siekiama didinti Europos Sąjungos piliečių finansinį ir teisinį raštingumą. Remiantis vadove pateikta medžiaga, FIN-LEG-LIT projekto metu sukurta ir elektroninė mokymosi priemonė, skirta gilinti finansinio-teisinio raštingumo žinias internete. Vadovas ir E-priemonė parengti penkiomis kalbomis: anglų, bulgarų, italų, prancūzų ir lietuvių. Vadovas taip pat išleistas popieriniu ir pdf formatais. Pastarąjį galima rasti adresu www.finleglit.eu.