Visos naujienos

Globalizacijos iššūkis: kokybiškas teisingumo vykdymas ir efektyvi teismų veikla

Kokios pasaulinės tendencijos vyrauja teisėjų profesionalumo ir etikos srityse? Kokia yra šiandienos pokyčių įtaką teismų nepriklausomumui? Kokios informacinių technologijų perspektyvos teismų veikloje? Šiais klausimais išsamiai diskutuota 2018 m. gegužės 24 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universite...

VDU teisininkai nemokamai konsultuos Kauno rajono gyventojus

Vytauto Didžiojo universiteto rektorius, prof. Juozas Augutis ir Kauno rajono meras Valerijus Makūnas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią universiteto Teisės klinika įsipareigojo teikti nemokamas pirmines teisines konsultacijas visuomenei, smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir p...

VDU Teisės fakultetas kviečia rinktis magistrantūros studijas: pristatome programą – „Tarptautinio verslo teisė“

Tarptautinio verslo teisės magistrantūros (TVTM) programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo teisės specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti verslo teisės problematiką, taikant ją tarptautinio verslo kontekste, priimti efektyvius iškilusių teisinių problemų sprendim...

VDU Teisės fakultetas kviečia rinktis magistrantūros studijas: pristatome programą -„Baudžiamoji ir verslo teisė“

VDU teisės fakultetas kviečia studijuoti magistrantūros programą „Baudžiamoji ir verslo teisė“ (angl.Criminal and business law). Tai programa, atliepianti šiandieninius rinkos poreikius ir iššūkius. Programa buvo parengta įvertinant tai, kad tradicinis požiūris, traktuojantis baudžiamąją ir verslo...

Argumentas „Tokia buvo kultūra“ teisinant plagiatą yra ydingas

Nors jau praėjo nemažai laiko nuo pirmojo „epinio“ plagiato skandalo Lietuvoje (omenyje turimas Petro Baršausko atvejis), akademiniuose sluoksniuose vis dar tenka pakankamai dažnai girdėti tuo metu pasitelktą plagiato (ar panašaus akademiškai nesąžiningo elgesio) pateisinimo argumentą, kad „toki...

Kviečiame į Teisės fakulteto baigiamųjų darbų gynimą

TEISĖS FAKULTETO BAKALAURO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS 2018 birželio 6 d. Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas   2018 birželio 7 d. Studentų, besiginančių baigiamuosius darbus, sąrašas   TEISĖS FAKULTETO MAGISTRO BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMAS 2018 birželio 6...

Registruokis į Teisės kliniką!

Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studentai kviečiami dalyvauti VDU Teisės klinikos atrankoje birželio 11 d. 12:00val., Teisės fakultete, Jonavos g. 66 - 112. Teisės klinikoje studentai konsultuoja interesantus teisiniais klausimais su kuruojančiais dėstytojais. Studentams dalyvavus...

International scientific – practical conference „Judicial ethics and professionalism in the age of technologies and globalization“

Today, 24th of May 2018 an international scientific-practical conference is being held at Vytautas Magnus University, Kaunas. The goal of the conference is to discuss the challenges faced by lawyers and judges in the age of technologies and globalisation. The conference is organised...

„Intermedix Lietuva“ stipendijų konkursas aktyviausiems VDU studentams

Vytauto Didžiojo universitetas bendradarbiaudamas su UAB „Intermedix Lietuva“ įsteigė septynias vienkartines 200 eurų dydžio stipendijas, kurias antrus metus iš eilės, skirs III-IV kurso bakalauro, vientisųjų arba I-II magistrantūros studijų studentams, turintiems gerus studijų rezultatus (pasku...