Lietuvos baudžiamoji teisė. Specialioji dalis. Pirmoji knyga

1472842_10153565298065457_1525588155_n[1][1]Prieš tam tikrą laiką buvo nuspręsta Mykolo Romerio universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto specialistų bendromis pastangomis rengti Baudžiamosios teisės specialiosios dalies vadovėlį. Autorių kolektyvas išsikėlė tikslą parengti būtent vadovėlį, skirtą ne plačioms mokslininkų diskusijoms, bet studentams, perkopusiems baudžiamosios teisės bendrosios dalies barjerą ir pradėjusiems studijuoti atskirus specialiosios dalies skyrius. Rengiant vadovėlį buvo stengiamasi ne tik suteikti teorinių žinių apie konkrečių nusikalstamų veikų sudėtis, bet ir parodyti, kaip šios normos taikomos įvairioms praktinėms situacijoms.
Todėl vadovėlyje, prieš pateikiant atskirų nusikalstamų veikų koncepcinį apibūdinimą ir aiškinant konkrečius jų požymius, formuluojamos situacinės fabulos su klausimais, kaip reikėtų jas vertinti, ar jos atitinka nusikalstamos veikos požymius, ar teisingai asmuo apkaltintas ar, atvirkščiai, išteisintas, ar pagrįstai jam inkriminuotas vienas ar kitas kvalifikuojantis požymis ir pan. Tikimės, kad toks medžiagos pateikimo metodas studentams leis pajusti baudžiamosios teisės normų veikimo mechanizmą ir šiek tiek „pabūti“ tyrėjais, prokurorais, advokatais ir teisėjais, kurie nuolat susiduria su būtinumu atsakyti į tokius ar panašius klausimus. Kartu tikimės, kad šios fabulos taps aktyvaus studentų aptarimo objektu seminarų ir diskusijų metu. Vadovėlyje taip pat buvo stengiamasi surasti tinkamų pavyzdžių iš realios teismų praktikos, parodyti, kaip teismai motyvavo vieną ar kitą nusikalstamos veikos kvalifikavimo klausimą. Kiekvieno skyriaus pabaigoje studentams formuluojami kontroliniai klausimai, padedantys pasitikrinti, ar pavyko perprasti svarbius temos aspektus.

Sėkmės studijuojant labai sunkią ir kartu įdomią baudžiamosios teisės specialiąją dalį.

Vadovėlio autoriai:

Albertas Milinis
Edita Gruodytė
Aurelijus Gutauskas
Simona Žižienė
Olegas Fedosiukas
Neringa Palionienė
Marius Kuzminovas

Vadovėlį galite įsigyti čia:
http://www.knygininkas.lt/knygu-katalogas/teise/baudziamoji-teise-kodeksai/tema-106/lietuvos-baudziamoji-teise-specialioji-dalis-pirmoji-knyga/kn-4562/

Apimtis: 494 p.

Turinys
Pratarmė
I skyrius
Nusikaltimai žmogaus gyvybei
II skyrius
Nusikaltimai žmogaus sveikatai
III skyrius
Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei
IV skyrius
Nusikaltimai žmogaus laisvei
V skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui
VI skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui
VII skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai
VIII skyrius
Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui
IX skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei
X skyrius
Nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai
XI skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms
XII skyrius
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams
XIII skyrius
Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei
XIV skyrius
Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui