„Tarptautinio verslo teisė“ priėmimui reikalingi dokumentai prašymą pateikiant internetu

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 1. Dalyvauti konkurse studijų vietai užimti galima pateikus nustatytos formos prašymą ir reikalingus dokumentus.
 2. Prašymai leisti dalyvauti  priėmimo į magistrantūros ir laipsnio nesuteikiančias studijas konkurse  priimami internetu tinklalapyje http://priemimas.vdu.lt/magistrantura
 3. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Prašyme stojantysis pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka.
 4. Su prašymu pateikiamos šių dokumentų elektroninės kopijos:
  • Aukštojo mokslo baigimo diplomo kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Diplomo priedėlio kopija (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija (VDU absolventams, jei nesikeitė duomenys, pateikti nereikia);
  • Dokumento,  patvirtinančio  pavardės  ar  vardo  keitimą,  jeigu  ne  visi  pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
  • Fotonuotrauka skaitmeniniu formatu (VDU absolventams, baigusiems 2001 metais ir vėliau pateikti nereikia);
  • Sumokėto registracijos mokesčio kvito kopija arba atliko pavedimo (elektroninės bankininkystės pagalba) dokumento kopija;
  • Motyvacinis laiškas, jei numatyta studijų programos priėmimo sąlygose;
  • Kiti dokumentai (pažymos, įrodančios baigtas gretutines, papildomąsias programas; užsienio kalbos mokėjimo lygio dokumentas ir kt.)
 5. Kandidato prašymas pradedamas svarstyti, kai sumokamas studijų registracijos mokestis. Registracijos mokestis – 20 eurų. Įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

Gavėjas: VDU

Įmokos pavadinimas: „Stojimo registracijos mokestis“

AB SEB banke Nr. LT047044060002848625

AB DNB banke Nr. LT894010042502785505

AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650