Dėstytojos doc. dr. Aušrinės Pasvenskienės vieša paskaita Helsinkio universitete

Šiais akademiniais mokslo metais VDU Teisės fakulteto dėstytoja doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė stažuojasi Helsinkio universitete Teisės fakultete.

Gegužės 8 d. dėstytoja skaitė viešą paskaitą paskaitą “Tech-Powered Education: Exploring the Nexus of Technology and Academic Freedom”, kurioje aptarė akademinės laisvės svarbą, teisinius pagrindus, EŽTT praktiką šioje srityje bei diskutavo apie išmaniųjų technologijų, naudojamų švietime, įtaką ir keliamus iššūkius akademinės laisvės apsaugos užtikrinimui. Diskusijoje dalyvavo teisės ir pedagogikos fakultetų mokslininkai.

Europos komisijos iniciatyva „EU Back to University”

„EU Back to University“ – tai iniciatyva, pagal kurią ES institucijų darbuotojams suteikiama galimybė apsilankyti universitete, kuriame jie studijavo ir su studentais pabendrauti apie ES, jos institucijas, artėjančius Europos Parlamento rinkimus ir pilietinį įsitraukimą.
Gegužės 6 d. VDU teisės fakultete lankysis absolventas Ernestas Pravilionis, kuris su studentais diskutuos įvairiomis su ES susijusiomis temomis ir pasidalins savo asmenine patirtimi apie darbą ES institucijose.

Įvyko tarptautinė mokslinė – praktinė studentų konferencija ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”

2024 m. balandžio 26 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje vyko VDU Teisės fakulteto, Teisės klinikos ir ELSA Kaunas organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė studentų konferencija, tema: ,,Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”.
Joje pranešimus skaitė studentai iš Lenkijos, Vengrijos ir Indijos. Lietuvą be VDU Teisės fakulteto šioje konferencijoje atstovavo ir pranešimus skaitė Vilniaus ir Mykolo Riomerio universitetų studentai. VDU ir VU atstovavusieji TF studentai taipogi atlieka praktiką ir šiuose fakultetuose veikiančiose Teisės klinikose.
Smagu pažymėti, kad jaunųjų kolegų – būsimų teisininkų pranešimai buvo ne tik įdomūs, bet ir moksliškai išanalizuoti, detalizuotas praktinis jų keliamų problemų sprendimas, padarytos konkrečios ir konstruktyvios išvados.

Ketvirtoji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai”

2024 m. balandžio 12 d. įvyko jau ketvirtus metus Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto kartu organizuojama tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“. Konferencijoje akademikai ir praktikai  pasidalino mokslinėmis idėjomis ir praktinėmis įžvalgomis apie baudžiamosios politikos srityse ryškėjančias tendencijas ir kylančius iššūkius.

Įtraukianti konferencijos programa apėmė įvairias temas: nuo narkotikų kiekių nustatymo teisinio reguliavimo (retoriškai klausiant „Kaip sveria narkotikus Temidės svarstyklės?“) iki nuotolinio baudžiamojo proceso ateities perspektyvų ES teisėje.

Ypatingas dėmesys konferencijoje buvo skiriamas tokioms ES baudžiamosios teisės sritims kaip elektroniniai įrodymai, duomenų gavimas iš ES valstybių narių. Ne mažesnio dėmesio sulaukė ir kitos pristatomos temos: konvencinių nusikaltimų normų taikymas pilkojoje interpretavimo zonoje, sukčiavimo atribojimo nuo finansinių nusikalstamų veikų problematika, kaltinamųjų aktų kokybės vertinimas (remiantis MRU Teisės mokyklos ekspertų atlikto užsakomojo tyrimo dėl prokuratūros procesinės veiklos kokybės vertinimo, rezultatais) ir kt. Daugelis pranešėjų pristatydami atskiras temas, pabrėžė teisinio neapibrėžtumo, nesuderinamumo problematiką teisinio reguliavimo ir jo taikymo srityse.

Taip pat džiugu, kad šioje konferencijoje, jos antrojoje sesijoje nuotoliniu būdu, dalyvavo Vokietijos ir Lenkijos mokslininkai, kurių teisinė patirtis ir požiūriai tikrai praturtino mokslines diskusijas, ir leido išgirsti, kaip skirtingos šalys sprendžia panašias problemas.

„Konferencijoje vykusios diskusijos buvo sėkmingos ir rezultatyvios. Tikiuosi, kad ši konferencija taps prasminga platforma, kuri leis tobulėti ir toliau siekti teisinio progreso skirtingose baudžiamosios justicijos srityse“, – pabrėžė profesorė dr. Jolanta Zajančkauskienė.

Penktoji tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“ įvyks 2025 m. VDU, Kaune.

Nuotoliniai mediacijos mokymai

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakultetas organizuoja nuotolinius mokymus „Mediacijos pagrindai: teorija ir praktika“, kurie vyks 2024 m. gegužės 11-12, 18-19 ir 25-26 dienomis.

Mokymų tikslas – parengti asmenis dirbti mediatoriais. Supažindinti dalyvius su mediacija kaip alternatyviu ginčų sprendimo būdu bei praktiniu mediacijos technikų taikymu sprendžiant konfliktus. Programos turinys orientuotas į žinių apie mediacijos procesą, etapus, pagrindinius principus ir metodus suteikimą bei mokymą juos pritaikyti.

Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet dalyviams suteikiamos ne tik teorinės žinios, bet simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai, įsisavinami mediacijos ypatumai bei taikymo privalumai, suvokiamas situacijų spektras, kuriame taikytinas ginčų sprendimo būdas veikia efektyviai, įvertinant situaciją tiek teisiniu, tiek psichologiniu aspektu.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su mediaciją reglamentuojančiais tarptautiniais bei nacionaliniais teisės aktais, teorija, psichologiniais praktiniais konsultavimo, derybų vedimo, ginčų valdymo aspektais, išskirtiniais mediacijos proceso modeliais.

VDU Teisės fakultetas pirmasis Lietuvoje pradėjo siūlyti mediacijos paskaitų dalyką – dar nuo 2001 metų, todėl universitete jau susiformavo profesionali mokslininkų komanda.

Mokymus veda skirtingų mokslų (psichologijos ir teisės) ir praktikos  sričių (komercinės ir šeimos teisės) mokslininkai praktikai, todėl mediacijos procesas pristatomas iš skirtingų požiūrių taškų, neapsiribojant  tik vienu požiūriu:

Doc. Dr. Paulius Čerka – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, advokatas, Teisminės mediacijos komisijos narys.

Dr. Jurgita Spaičienė – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė, advokatė, mediatorė.

Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė – Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos katedros profesorė.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) besidomintiems mediatoriaus kompetencijų įgijimu bei siekiantiems laikyti mediatorių egzaminą.

Mokymų programa parengta vadovaujantis LR teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289 „Dėl Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą „Mediatorių kvalifikacinio egzamino programą“. Informaciją, susijusią su mediatorių kvalifikaciniu egzaminu, galite rasti čia.

Mediacijos mokymų programa

Mokymų trukmė – 6 dienos/ iš viso 40 akademinių kontaktinio darbo valandų.

Mokymų laikai:

Gegužės 11 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Gegužės 12 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatas, Doc. Dr. Paulius Čerka)

Gegužės 18 d. 9.00-16.15 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Gegužės 19 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Prof. Dr. Loreta Bukšnytė-Marmienė)

Gegužės 25 d. 9.00-16.15 val.. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Gegužės 26 d. 9.00-13.30 val. (lekt. Advokatė, Dr. Jurgita Spaičienė)

Mokymų kaina – 400 EUR./ asmeniui.

REGISTRACIJA vyksta iki 2024 m. gegužės 3 d. 12 val.

Nuoroda į registracijos formą

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 20 dalyviųVieta mokymuose garantuojama TIK sumokėjus dalyvio mokestį.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 699 799 96, el. paštas: deimante.chomiciute-oboleviciene[eta]vdu.lt.

Kviečiame į konferenciją „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“

Ketvirtus metus Mykolo Romerio universiteto Teisės mokykla, Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės institutas ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas kartu organizuoja tarptautinę mokslinę – praktinę konferenciją „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir  iššūkiai“.  Konferencijoje siekiama suteikti progą plačiam akademikų ir praktikų ratui pasidalinti mokslinėmis idėjomis ir praktinėmis įžvalgomis apie baudžiamosios politikos srityse ryškėjančias tendencijas ir kylančius iššūkius.

„Konferencija yra išskirtinis renginys, kurio metu susitinka baudžiamosios teisės krypties mokslininkai ir praktikai, siekdami pristatyti naujausius  tyrimų rezultatus ir iškelti aktualius klausimus skirtingose baudžiamosios politikos srityse. Ši konferencija ne tik įvertina baudžiamosios politikos pokyčius, bet ir pabrėžia bendrą mokslininkų bei praktikų siekį bendradarbiauti baudžiamosios politikos kūrimo ir jos įgyvendinimo procesuose,“ – organizacinio komiteto pirmininkė prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė pabrėžia konferencijos aktualumą ir svarbumą.

Renginyje pranešimus skaitys Lenkijos ir Vokietijos mokslininkai, taip pat LSMC Teisės instituto, MRU Teisės mokyklos ir VDU Teisės fakulteto mokslininkai. Konferencijos pranešėjai pristatys sukčiavimo atribojimo nuo finansinių nusikalstamų veikų problematiką, kaltinamųjų aktų kokybės vertinimo rezultatus, diskutuos apie konvencinių nusikaltimų normų taikymą, narkotikų kiekio nustatymo teisinio reguliavimo ypatumus, elektroninius įrodymus, nuotolinio baudžiamojo proceso perspektyvas ir kitas aktualias temas.

Renginys vyks balandžio 12 d. 8:30 iki 14:10 val. Konferencijoje numatytos trys sesijos. Pranešimai bus skaitomi lietuvių ir anglų kalbomis, pranešėjai iš užsienio dalyvaus nuotoliniu būdu.

Renginyje maloniai kviečiami dalyvauti teisės bei tarpsritinius tyrimus atliekantys mokslininkai, baudžiamosios justicijos ir kitų sričių praktikai, teisės studentai.

Išankstinė registracija čia.

Visą programą galite rasti čia.

Kontaktinis el. paštas:btpi@mruni.eu

 

VDU Teisės fakultete – parodų serija Baltijos keliui atminti

Kovo 4-31 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakultete eksponuojama trečioji paroda, skirta Baltijos keliui atminti – svarbiam tautų vienybės ir kelio į demokratiją istoriniam faktui. Paroda organizuojama įgyvendinant  ES projektą „Remember Bacha“ (nr.101089965, CERV-2022-CITIZENS-REM, European Rememberance), kuriuo siekiama moksliškai išanalizuoti iškilių piliečių veiklą kovojant su totalitarizmu, kaip europietiškumo ir intensyvaus darbo dėl geresnės visuomenės pavyzdį, kovos už laisvę ir subalansuotos visuomenės atminimą.

Paroda veiks VDU Teisės fakultete (adresu Jonavos g. 66, Kaunas, pirmo aukšto koridoriuje). Paskutinioji paroda eksponuojama ją susiejant su Lietuvai ir jos demokratijai svarbiu istoriniu įvykiu–Nepriklausomybės atkūrimu. Paroda bus eksponuojama 2024 m. kovo 4-31 d.

Parodų metu lankytojai turės galimybę išvysti viso 58 fotografijas, kuriose užfiksuotos akimirkos iš trijų Baltijos valstybių: Lietuvos, Latvijos ir Estijos.

Parodos organizatoriai taip pat kviečia peržiūrėti trumpametražį projekto vykdytojų sukurtą filmą Baltijos keliui atminti.

Parodą galės aplankyti visi norintys darbo dienomis ir šeštadieniais nuo 8 iki 21 val.

Kviečiame studentus skaityti pranešimus tarptautinėje studentų konferencijoje „Šiuolaikinės teisės tendencijos ir perspektyvos”

Registracijos forma

Studentams – registracija dalyvauti konferencijoje „Laisvė kurti 2024“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentai kviečiami dalyvauti konferencijoje „Laisvė kurti 2024“, skirtoje VDU atkūrimo sukakčiai ir artes liberales koncepcijai.

„Šiais metais, kai atkurtasis VDU žengia į savo 35-ąjį gimtadienį, konferenciją skiriame su VDU atkūrimu į Lietuvos aukštąjį mokslą įsiliejusiam artes liberales studijų modeliui ir kviečiame studentus diskutuoti – kaip VDU artes liberales modelis per individualizuotus ir tarpdisciplininius studijų pasirinkimus išlaisvina studentų kūrybiškumą ir inovatyvumą, įgalina jų lyderystę ir verslumą, ugdo empatiją, atsakomybę bei tarpkultūrinę savivoką, suteikia jiems kompetencijas mąstyti plačiau ir padeda idėjos užuomazgą užauginti iki siekiamo rezultato“, – sako VDU komunikacijos prorektorė docentė dr. Vilma Bijeikienė.

Konferencija vyks 2024 m. gegužės 3 d., penktadienį, VDU daugiafunkciame mokslo ir studijų centre (V. Putvinskio g. 23, Kaunas).

Skaityti pranešimus, pristatyti kūrybą ir/arba moderuoti konferencijos sekcijas kviečiami visų studijų krypčių ir pakopų studentai. Pranešimus/pasirodymus galima rengti individualiai arba su grupe studentų.

Registracija vyksta iki kovo 22 dRegistracijos forma.

Pranešimų temos turi atliepti šias konferencijos potemes:

 • Universitetas kaip kūrybos ir meno erdvė
 • Laisvės galimybės ir ribos
 • Kūrybiškumas ir technologijos
 • Inovatyvūs verslo ir socialinių iššūkių sprendimai
 • Žmogus, bendruomenė ir visuomenė pokyčių kontekste
 • Gamta mokslininko rankose
 • Kalbų, kultūrų įvairovė ir humanistinės vertybės
 • Darnus vystymasis švietime
 • Sportas ir sveikatingumas
 • Politikos kontekstai ir medijų erdvė

„Laisvė kurti 2024“ raktiniai žodžiai, padėsiantys susiorientuoti konferencijos temoje: liberalieji menai, tarpdiscipliniškumas, kūrybiškumas, darnus vystymasis, inovacijos, daugiakalbystė, dirbtinis intelektas.

Pranešimų trukmė ir formatai:

 • Pranešimas žodžiu (iki 15 min.)
 • Stendinis pranešimas
 • Meninės kūrybos pristatymas (pasirodymas su prisistatymu, iki 15 min. trukmės, arba darbų paroda)

Pristatymo kalbos: lietuvių, anglų ir kitos universitete dėstomos kalbos.

Registracijos formoje būtina pateikti pateikti pranešimo santrauką (nuo 200 iki 250 žodžių) lietuvių arba anglų kalba.

Atrinktų pranešimų autoriai informuojami iki balandžio 10 d. Konferencijos programa skelbiama iki balandžio 22 d.

Pranešimus vertins konferencijos mokslinis komitetas.

Daugiau informacijos

VDU – mokymai „Mediacijos praktikos diena pažengusiems“

Kviečiame registruotis į Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto organizuojamus praktinius mediacijos mokymus „Mediacijos praktikos diena pažengusiems“. Mokymai vyks kontaktiniu būdu 2024 m. balandžio 20 d., 9.00-16.00 val., adresu Jonavos g. 66-112 kab.

Mokymų programos tikslas – tobulinti praktinius mediacijos metodo taikymo įgūdžius dirbant su „sunkiais“ klientais bei nagrinėjant sudėtingas situacijas/ atvejus konfliktų ir emocijų valdymo aspektu.

Mokymo programos išskirtinumas – praktinis, patirtinio mokymo aspektas, kuomet dalyviams simuliacijų bei modeliuojamų situacijų pagalba užtvirtinamos anksčiau įgytos žinios ir suteikiami praktiniai mediacijos proceso valdymo įgūdžiai.

Mokymus sudaro 2 atskiros dalys:

 1. Šeimos ginčų ypatumai (4 akad. val.);
 2. Verslo ginčų ypatumai (4 akad. val.).

Detalesnė mokymų programa čia.

Mokymus veda patyrę mokslininkai praktikai:

Doc. Dr. Paulius Čerka – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros docentas, advokatas, Teisminės mediacijos komisijos narys.

Dr. Jurgita Spaičienė – Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė, advokatė, mediatorė.

Mokymų programa skirta teisininkams (advokatams, notarams, įmonių teisininkams, teisėjams ir t.t.) bei kitų sričių specialistams (įmonių vadovams, pedagogams, politikams, vadybininkams, socialiniams darbuotojams, medikams ir t.t.) turintiems bazines mediacijos metodo taikymo žinias ir siekiantiems tobulinti praktinius šio metodo taikymo įgūdžius nagrinėjant sudėtingas situacijas/ atvejus, dirbant su „sunkiais“ klientais.

Reikalavimai programos dalyviams:

 1. Skirta visiems, tačiau rekomenduojama pažengusiems – išklausiusiems bazinius 40 akad. val. mokymus mediacijos tema;
 2. Aukštasis universitetinis išsilavinimas, universiteto baigiamojo kurso studentai.

Mokymų kaina: 100 Eur/ asm.

Mokymų trukmė: 1 diena/ 8 akad. val.

Maksimalus vieno mokymų ciklo dalyvių skaičius – 10 dalyvių.

Pirmenybė teikiama eilės tvarka pirmiems užpildžiusiems registracijos formą. Vieta mokymuose garantuojama TIK sumokėjus dalyvio mokestį po to, kai patvirtinama registracija.

Mokymus išklausę asmenys gaus dalyvavimą patvirtinančius pažymėjimus.

REGISTRACIJA vyksta iki 2024 m. balandžio 5 d.

Registracijos forma

Daugiau informacijos: Deimantė Chomičiūtė-Obolevičienė, tel. nr. 8 699 799 96, el. paštas deimante.chomiciute oboleviciene[eta]vdu.lt.