Studentų atsiliepimai apie žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis

2019 m. vasario 14 d. VDU Teisės fakulteto komiteto posėdyje nutarta įvesti 3 žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis nuo VIII semestro ir orientuoti studentus gilinti žinias „Teisė ir technologijos“, „Teisė ir verslas“, „Šiuolaikinė baudžiamoji teisė“ kryptyse, tuo pačiu paliekant studentams teisę studijų metu nesirinkti konkrečios krypties ir studijuoti pagal individualią programą. 2019 m. gruodžio 13 d. studijų komiteto posėdyje nuspręsta studijų individualizavimo galimybes Programoje papildyti 4-a žinių ir kompetencijų gilinimo kryptimi – „Ikiteisminis procesas kriminalinėje justicijoje“.

Priimant sprendimus dėl Teisės vientisųjų studijų programos pakeitimų įvedant joje 4 žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis taip pat buvo intensyviai tartasi su teisininkų profesijos atstovais dėl tokių pokyčių reikalingumo siekiant absolventus geriau parengti darbo rinkai. Minėtina, kad profesijos ir visuomenės atstovai yra integruoti į visų VDU teisės krypties studijų programų komitetus taip užtikrinant nuolatinį studijų programų tikslų ir studijų rezultatų atitikties visuomenės ir (ar) darbo rinkos poreikiams monitoringą. Šis veiksmas taip pat buvo nulemtas siekio studentams supaprastinti studijų individualizavimo procesą, padėti pasiūlant labiau fokusuotus ir apgalvotus studijų individualizavimo modelius. Pabrėžtina, kad tuo buvo siekta balanso tarp visiškai laisvo studento studijų individualizavimo (kai studentai visiškai savarankiškai dėliojasi savo studijų planą iš Universitete siūlomų pasirenkamų dalykų) ir labiau apgalvoto bei kryptingo kompetencijų gilinimo.

Žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis studentai gali rinktis ketvirtais studijų metais, o jos vykdomos per ketvirtus-penktus studijų metus.

Eglės Vaizgėlaitės, Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studentės atsiliepimas apie pirmą pusmetį studijuojant pasirinktą Ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje kryptį – „pirmajam pusmečiui žinių ir kompetencijų gilinimo ikiteisminio proceso kriminalinėje justicijoje kryptyje einant į pabaigą nuotaika džiugi. Paskaitų metu turėjau galimybę susipažinti ir diskutuoti su lektoriais ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Daug dėmesio skyrėme praktinių situacijų analizei, kas paskatino studentų dalyvavimą ir aktyvumą paskaitų metu. Tokios paskaitos kaip teismo medicina, ikiteisminio tyrimo organizavimas ar kibernetiniai nusikaltimai nepaliko sau lygių. Mano akiratį praplėtė ir skaitmeninio konstitucionalizmo paskaitos, o dėstytojas sudėjo akcentus, kurie svarbūs nūdienos bendravimui ir darbiniams procesams vis dažniau persikeliant į internetinę erdvę. Nors dažnas šią kryptį išskirtinai sieja su policija, nereikėtų pamiršti, kad ikiteisminis procesas yra svarbi prokurorų, kriminalinės žvalgybos, Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojų, baudžiamųjų bylų advokatų ir teisėjų darbo dalis. Jei reikėtų dar kartą spręsti dėl žinių ir kompetencijų gilinimo krypties, mano pasirinkimas būtų toks pat.”

Karolio Orlausko, Teisės vientisųjų studijų programos 4 kurso studento atsiliepimas apie pirmą pusmetį studijuojant pasirinktą teisės ir verslo kryptį – „žinių ir kompetencijų gilinimo kryptį „Teisė ir verslas“ pasirinkau kaip, mano nuomone, universaliausią iš visų pasiūlytų krypčių. Nors kitos kryptys, susijusios su baudžiamąja ar technologijų teise, atrodė ne mažiau įdomios, visgi, norėjosi daugiau sužinoti apie tas teisės sritis, kurias iki tol teko mažiau paliesti. Tai, pavyzdžiui, tarptautinės privatinės teisės klausimai, bankroto ir restruktūrizavimo teisė, intelektinės nuosavybės teisė – labai skirtingi, kita vertus, ir gan glaudžiai susiję dalykai. Be to, ypač vertinga patirtis – dalykai anglų kalba, kuriuos dėstė vizituojantys profesoriai iš JAV ir kitų šalių. Net ir tiems studentams, kurių anglų kalbos lygis nėra itin pažangus, klausytis šių paskaitų nebuvo didelė problema, nes dėstytojai puikiai suprato, jog ne gimtąja kalba dėstomos, ypač teisinės, temos yra tam tikras iššūkis, todėl visokiais būdais stengėsi, kad viskas būtų paprasta, suprantama ir aišku. Kartu pažintis su šiais dėstytojais praplėtė akiratį naujomis kultūrinėmis patirtimis. Tad, nors žinių ir kompetencijų gilinimo kryptis „Teisė ir verslas“ gali pasirodyti gana sudėtinga (o ji kartais tokia ir yra), vis dėlto jos pasirinkimas, manau, yra itin vertingas, nepaisant to, kokioje praktinėje srityje (ar teisės, ar verslo, ar kt.) tektų dirbti.

 

VDU Teisės fakulteto studentė lankėsi Alikantės universitete Ispanijoje

Gegužės 8-10 dienomis VDU Teisės fakulteto studentė Raminta Sangavičiūtė lankėsi Alikantės universitete, Ispanijoje, kur vyko TRANSFORM4EUROPE projekto „Digital transformation“ organizuojamos veiklos.

Studentė dalinasi savo vizito įspūdžiais: „Į šį projektą nusprendžiau važiuoti ne tik dėl temos aktualumo, tačiau ir dėl galimybės pakeisti aplinką bei ugdyti asmenines savybes. Mano nuomone, tokie tarptautiniai projektai padeda ne tik plėsti akiratį, tačiau ir susipažinti su žmonėmis iš daugybės skirtingų šalių, su kuriais ryšį pavyksta išlaikyti ir pasibaigus projektui. Vienas pagrindinių mano tikslų važiuojant į tarptautinius projektus – išlipti iš komforto zonos, megzti ir inicijuoti pokalbius su naujais žmonėmis, tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Šiame projekte sužavėjo itin profesionalūs, dėmesį sugebantys prikaustyti dėstytojai, Alikantės universiteto miestelis, kupinas spalvingų augalų, bei projekto suorganizuotos kultūrinės veiklos, skirtos pažinti Alikantę, miesto istoriją bei užmegzti ryšius su projekte dalyvaujančiais žmonėmis.”

Prasideda priėmimas į magistrantūros studijas

Vytauto Didžiojo universitetas, vykdantis studijas, grįstas Artes Liberales principais, nuo birželio 1 dienos skelbia priėmimą į 69 magistrantūros studijų programas. Stojantiesiems šiais metais siūlomas platus spektras studijų programų: jungtinių, dvigubo diplomo, vykdomų anglų kalba ir kitų, studijuojančiojo ir darbo rinkos poreikius atitinkančių, studijų programų.

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Prašyme galima nurodyti iki 4 pageidavimų. Stojantysis pageidavimus turėtų pateikti  prioriteto mažėjimo tvarka.

Prašymus dalyvauti pagrindiniame priėmimo etape galima pateikti iki birželio 28 d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Birželio 28 dieną vyks stojančiųjų motyvacijos vertinimas, tik tiems, kurie kandidatuoja į studijų programas, kurių priėmimo sąlygose numatytas motyvacijos vertinimas. Stojantieji privalo dalyvauti motyvacijos vertinime nurodytu laiku. Jei stojantieji dėl objektyvių priežasčių motyvacijos vertinime negali dalyvauti, turi iš anksto apie tai pranešti studijų programą vykdančiam akademiniam padaliniui ir susiderinti dėl motyvacijos pokalbio vertinimo galimybių vaizdo konferencijos būdu.

Priėmimo į magistrantūros studijas taisyklės

Priėmimo į magistrantūros studijas etapai

Informaciją apie 2023 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.

VDU Studijų departamentas

VDU Teisės fakulteto dekanas prof. dr. D. Žalimas lankėsi Ukrainoje

Gegužės mėnesį įvairiuose Ukrainos miestuose viešėjo, kariams pagalbą teikė, paskaitas skaitė ir bendradarbiavimo ryšius su šios šalies universitetais užmezgė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Teisės fakulteto dekanas, buvęs LR Konstitucinio teismo pirmininkas, profesorius dr. Dainius Žalimas.

Apsilankymo metu prof. dr. D. Žalimas ne tik susitiko su Ukrainos akademikais, teisėtvarkos atstovais, diplomatais, politikais, medikais ir kariais, bet ir perdavė svarbią Lietuvos ir VDU dovaną – visureigį „Mitsubishi L200“, kurį priėmė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Rytų grupės 113-oji atskiroji teritorinės gynybos brigada. Už pagalbą ukrainiečiai atsidėkojo šios brigados medaliu ir garbės raštu.

Kalbėdamas apie palaikomą bendradarbiavimą su Ukraina, VDU Teisės fakulteto dekanas tikina, jog aktyviems ryšiams karas nesutrukdys. „Yra gausybė potencialaus bendradarbiavimo sričių, ne tik teisė. Teko pajusti be galo nuoširdų ukrainiečių partnerių dėkingumą ir suinteresuotumą, kad atnaujinami gyvi kontaktai – gyvos konferencijos, paskaitos ir susitikimai. Agresorius negali nugalėti griaudamas mūsų įprastus draugystės ir bendradarbiavimo ryšius. Nuo Lvivo iki Charkivo – mes juos atkursime!“, – žada prof. dr. D. Žalimas.

Plačiau apie savo kelionės įspūdžius, Ukrainos nepalaužiamumo dvasią ir reikšmingus susitikimus – pokalbyje su profesoriumi.

Charkive pasirašėte bendradarbiavimo susitarimą su Jaroslavo Išmintingojo nacionaliniu teisės universitetu, kuriam atstovavo jo rektorius Anatolijus Getmanas. Ko tikitės iš šio susitarimo?

Mums garbė užmegzti oficialius bendradarbiavimo ryšius su šiuo drąsiu universitetu. Esu įsitikinęs, kad imsimės ne vieno bendro inovatyvaus ir mūsų šalių labui naudingo projekto. VDU Teisės fakultetas įgijo solidų ir patikimą partnerį. Rektorius A. Getmanas padėkojo, kad atvykome sunkiu Charkivui ir jo vadovaujamam universitetui metu, taip pat perdavė linkėjimus VDU rektoriui Juozui Augučiui. Sutarėme, kiek galėsime, grįžti prie įprastinio bendradarbiavimo režimo. Valstybė agresorė neturi tikėtis, jog sugriaus mūsų akademinius ryšius. Tad tikrai bus naujų gyvų susitikimų ir platesnio masto akademinių renginių. Charkive ir Kaune. Jau šį rudenį!

Dainius Žalimas

Kokį įspūdį Jums paliko Charkivo gyventojai? Kaip jiems pavyksta gyventi ir dirbti karo metu?

Charkivas – tai Ukrainos gelžbetonis! Šio miesto nepalaužiamumo dvasia negali nekerėti. Kiekvienas gatvėje sutiktas žmogus vertas ypatingos pagarbos: juk raketos skrydžiui iš Belgorodo pakanka 47 sekundžių, ir nuo jų beveik neįmanoma apsiginti. Belieka kliautis, pavyzdžiui, specialaus „Telegram“ kanalo pranešimais ir dviejų sienų taisykle, kurią išmokome viešbutyje naktį į gegužės 9-ąją. Tačiau tai miesto nepalaužė.

Didžiausias Charkivo gyvenamasis rajonas Saltivka buvo apšaudytas, nemažai pastatų miesto centre – tušti ir užkaltais langais. Tačiau tai negąsdina pasilikusių gyventi ir gintis charkiviečių. Gyvenimas atsigauna: tiek gėlynų ir žalių plotų reikėtų dar paieškoti nuo fronto nutolusiuose miestuose. O ką tik ir vėl atsidarė zoologijos sodas.

Kitaip ir negalėjo būti: priešingai nei įsivaizdavo priešas, Charkive jo nelaukta su gėlėmis. Diversinės grupės, praradusios orientyrus, kartais pačios pateko tiesiai ukrainiečiams į rankas. Visos jos buvo tiesiog sunaikintos. Ir tai tapo pačiu didžiausiu netikėtumu priešui, kuris tada savo įniršį ir kerštą liejo ilgais masiniais miesto apšaudymais. Tačiau tai tik dar labiau nuteikė priešintis charkiviečius – „rusų pasaulio“ šalininkų čia praktiškai neliko.

Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto vadovai, tarp jų – mus puikiai priėmęs rektorius Anatolijus Getmanas ir prorektorius Jurijus Barabašas, nė dienai nebuvo palikę savo darbo vietų nepaisant rusų pajėgų mėginimų užimti miestą, pavienių diversinių žvalgybinių grupių prasiskverbimo ir nuolatinių apšaudymų gradais, uraganais, iskanderais, kitų tipų ginkluote. Jie nesitraukė net ir sunkiausiomis dienomis, kai Charkivas buvo be paliovos apšaudomas priešo vos iš už 5 km buvusių pozicijų, kai miestą galėjai pareiti nesutikęs nė vieno žmogaus. Jie toliau dirbo savo darbą gimtam miestui ir savo tėvynei, taip pat ir mūsų visų labui.

Susitikau ir su Charkivo srities tarybos pirmininke Tetjana Jechorova-Lucenko. Ji taip pat nesitraukė iš savo darbo vietos per visus miesto puolimus. Pabrėžiau, kad tokia savo drąsa ir valia Ukraina gina ir mus, o savo ruožtu Tetjana nuoširdžiai padėkojo už tai, kad atvykome, kai nedrįsta atvykti daugelis kitų. Pažymėjo, kad tai įkvepia charkiviečius tikėti solidarumu ir europine ateitimi.

Paklausčiau, o kurgi Lietuvos regionų valdžios atstovai? Juk yra su Charkivu susigiminiavusių savivaldybių – patikrinau, kad tarp jo partnerių yra ir Kaunas. Lietuvos savivaldybių asociacija galėtų čia parodyti iniciatyvą. Laikas būtų atnaujinti bendradarbiavimo kontaktus tiek su miesto, tiek su srities valdžia. Beje – susitikimo su Tetjana metu sugaudė oro pavojaus sirena, bet susitikimo ji nepertraukė. Žmonės čia skiria, kada pavojus yra rimtas, o kada – tik jo tikimybė.

Dainius Žalimas ir Jaroslavo Išmintingojo nacionalinio teisės universiteto rektorius Anatolijus Getmanas

Buvote vienas iš pirmųjų užsienio profesorių, kuris po plataus masto agresijos pradžios Jaroslavo Išmintingojo nacionaliniame teisės universitete skaitė viešą paskaitą šio universiteto ir miesto teisininkų draugijai. Ką joje aptarėte?

Kalbėjau apie specialaus tribunolo agresijai prieš Ukrainą steigimo aktualijas, taip pat oficialiosios konstitucinės doktrinos plėtros Lietuvoje svarbiausiuosius bruožus, įskaitant narystės ES konstitucionalizavimą. Galiu didžiuotis, jog mano vadovavimo laikotarpiu proaktyvi Konstitucinio Teismo veikla ypač prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo pagrindų ir vakarietiškos geopolitinės orientacijos stiprinimo bei politinio populizmo tramdymo. Dabartinės Rusijos agresijos prieš Ukrainą sąlygomis jau nė nebereikia daug įrodinėti, kad politinis populizmas Lietuvoje dažniausiai tarnauja „rusų pasaulio“ interesams.

Gali skambėti pernelyg pompastiškai, bet susitikimas vyko nuoširdaus solidarumo ir draugystės dvasia.

Ukrainiečių kariams perdavėte Lietuvos dovaną – visureigį kovinėms operacijoms. Už tai Jums buvo įteiktas 113-osios teritorinės gynybos brigados medalis, taip pat – garbės raštas, kurį įteikė brigados generolas Serhijus Melnikas. Minėjote, jog šis žmogus – išskirtinė asmenybė?

Serhijus Melnikas – žmogus, išgelbėjęs Charkivą, vadinamas Generolu Marseliu, o jam pavaldi Charkivo įgula yra vadinama Marselio legionu. Šis generolas sėkmingai vadovavo Charkivo gynybai, sugriaudamas naivius priešo planus užimti miestą per dieną. Beje, justicijos generolas, nes jis taip pat yra ir žymus teisininkas. O apskritai – paprastas, atviras ir nuoširdus žmogus, savo šalies ir miesto patriotas.

Buvo malonu priimti iš jo garbės raštą už minėtą padovanotą visureigį. Netrukus jis bus  apginkluotas kulkosvaidžiu ir leis mobilioms grupėms naikinti priešą. Beje, pažymėtas ir lietuviškais simboliais.

Ukrainos 113-osios atskirosios teritorinės gynybos brigados medalis 2

Vizito metu apsilankėte ir sostinėje Kyjive, kur ne tik skaitėte paskaitą Nacionaliniame T. Ševčenkos universitete, bet ir apžiūrėjote Kyjivo savanoriškos teritorinės gynybos padalinio „Mrija“ štabą. Kokį įspūdį Jums paliko šis apsilankymas?

Vardą „Mrija“ („Svajonė“) padalinys pasirinko prisimindamas didžiausią pasaulyje transporto lėktuvą AN-225, kurį sukonstravo ukrainiečiai. Jis buvo sunaikintas rusų invazijos pradžioje pernai.

Susitikome su senais ir nuo plataus masto invazijos pradžios nematytais draugais – „Mrijoje“ tarnauja esami ir buvę Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėjai, buvęs KT kanceliarijos vadovas. „Mrija“ buvo įkurta 2022 m. vasario 26 d. Jos kariai tarnavo blokpostuose Kyjive, saugojo svarbius objektus, kovojo su rusų diversantais sostinės prieigose. Dabar padalinys atlieka oro gynybos (bepiločių orlaivių medžioklės) ir kitas teritorinės gynybos užduotis.  Pamatęs „Mrijos“ pajėgumus, supratau, kad kol kas galėčiau tik pasvajoti apie tokius ir taip aprūpintus savanoriškos teritorinės gynybos vienetus Lietuvoje.

Į Kyjivą persikėlė ir veiklą sėkmingai tęsia Mariupolio valstybinis universitetas (MVU), pasitraukęs iš okupuoto Mariupolio. Ką aptarėte susitikime su šio universiteto rektoriumi Mykola Trofimenko?

MVU yra Vytauto Didžiojo universiteto partneris, taip pat – Europos universitetų aljanso „Transform4Europe“ asocijuotas narys. Susitikimas su jo rektoriumi M. Trofimenko buvo itin šiltas. Esu dėkingas už išsamų šio universiteto pristatymą – tai tikras nepriklausomos ir nepalaužiamos šalies simbolis. Geriausiai jo šiuolaikiškumas išreikštas posakiu „Neįtikėtinų permainų kelyje“. Tai neatskiriama nuo tarptautiškumo, prie kurio stiprinimo prisidedame ir mes su „Transform4Europe“ konsorciumu. Rudenį turėsime bendrų renginių, tarp jų – ir su VDU Teisės fakultetu. Esu beveik tikras, kad kitais metais susitiksime ir išlaisvintame Mariupolyje.

Kokius įspūdžius atsivežate iš Lvivo?

Lvive skaičiau keletą viešų paskaitų, vieną iš jų – nacionaliniame universitete „Lvivo politechnika“ apie specialųjį tribunolą agresijai prieš Ukrainą, taip pat specialaus tribunolo A. Lukašenkos režimo nusikaltimams žmoniškumui idėją. Neįtikėtinai daug žingeidžių studentų. Beje, visą paskaitą pavyko perskaityti ukrainiečių kalba! Prieš paskaitą susitikau su universiteto pirmuoju prorektoriumi Olehu Matviykivu. Sutarėme artimiausiu metu sudaryti bendradarbiavimo susitarimą su Vytauto Didžiojo universitetu.

Susitikimuose Lvive buvo gera pamatyti senus draugus: buvusią Verchovnos Rados deputatę ir partijos „Udar“ regioninio skyriaus lyderę Oksaną Jurinec, Lvivo nacionalinio Ivano Franko universiteto prorektorių Sergijų Riznyką, buvusį Ukrainos Konstitucinio Teismo teisėją Petro Steciuką. Karas nebetrukdys mums palaikyti akademinių ir kitų dalykinių kontaktų vardan bendrų Ukrainos euroatlantinės integracijos interesų.

Lvivo nacionaliniame Ivano Franko universitete skaičiau paskaitą apie aktualią Ukrainai Lietuvos oficialiąją konstitucinę doktriną. Susitikau su šio universiteto rektoriumi Volodimiru Melniku. Manau, kad greitai mūsų universitetų rektoriai sutars dėl bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimo.

Pratęstas kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus atrankos dokumentų pateikimo terminas

Iki gegužės 24 d. imtinai pratęstas kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atrankos dokumentų pateikimo terminas.

Įvykdžius nacionalinę atrankos procedūrą bus sudarytas trijų kandidatų, Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai teikiamų nuo Lietuvos Respublikos, sąrašas. Ši procedūra pradedama nuo kandidatų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė.

Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudarys EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą. Į sąrašą įrašomi pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10. Sąrašas bus teikiamas Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl 3 kandidatų į EŽTT teisėjus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į EŽTT teisėjus konsultuojasi su Seimu.

Atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje nustatytus reikalavimus EŽTT teisėjams, be kita ko, būti aukštos moralės ir turėti kvalifikaciją, kurios reikia aukštoms teisminėms pareigoms užimti, arba būti pripažintos kompetencijos teisininkai.

Norintieji dalyvauti atrankoje iki gegužės 24 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • pasirašytą motyvacinį laišką;
  • viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
  • gyvenimo aprašymą anglųir prancūzų kalbomis pagal nustatytą formą.

Taip pat iki birželio 7 d. imtinai privalu pateikti galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu kandidatai@tm.lt. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135.

Siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą, Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiamas pretendentų, pateikusių dokumentus, sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes bei pateikiant nuorodas į šių asmenų gyvenimo aprašymus lietuvių kalba.

Skelbimą apie atranką, kuriame pateikta detalesnė informacija, galima rasti čia. Atranką reglamentuojantį aprašą – čia.

 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijos ir iššūkiai“

 

2023 m balandžio 28 d. Teisingumo ministerijoje vyko jau trečioji kartu su partneriais, Mykolo Romerio universitetu ir Lietuvos socialinių mokslų centro teisės institutu organizuota tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija, skirta aptarti Europinės ir nacionalinės baudžiamosios politikos tendencijass ir iššūkius.

Konferencijoje pranešimus aktualiais klausimais skaitė VDU Teisės fakulteto prof. E. Gruodytė ir O. Šibkovas (Nuosprendžių priimtų vienoje ES valstybėje narėje pripažinimas kitoje valstybėje narėje pagal 2008/909/TVR), partnerystės docentas dr. M. Šalčius ir doc. dr. A. Milinis (Išlaidų gynėjo paslaugoms apmokėti atlyginimas: naujausi pokyčiai ir ateities perspektyvos) bei doktorantė R. Volungevičienė (Sukčiavimas ES išlaidų srityje: teisinio reguliavimo ir praktinio taikymo iššūkiai).

VDU TF studentai dalyvavo Vašingtone vykusiame Philip C. Jessup teisminės inscenizacijos konkurse

Balandžio 8-15 dienomis Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto “Jessup” komanda (dalyviai Ieva Sinevičiūtė, Greta Jakimavičiūtė, Giedrius Banevičius, Rugilė Rimšaitė, ir treneriai Andrius Martovičius ir Aurimas Kavaliauskas) dalyvavo Vašingtone vykusiame Philip C. Jessup teisminės inscenizacijos konkurse tarptautinės viešosios teisės tema. Itin turiningo konkurso metu  fakulteto komanda rungėsi prieš komandas iš Etiopijos (Addis Ababa University), Kanados (Dalhousie University), Suomijos (University of Helsinki) ir Kinijos (South China University of Technology).

Rugsėjo mėnesį išleistoje konkurso bylos fabuloje, kuria rėmėsi visos komandos, buvo iškelti 4 probleminiai klausimai: mirtinos atakos (ne) okupuotoje teritorijoje, elgesys su karo belaisviais, vienpusių sankcijų legitimumas ir pavojingų atliekų transportavimas į kitą valstybę. Konkurso dalyviai iki šių metų sausio vidurio turėjo pateikti rašto dalis, o vėliau – ruoštis žodinei konkurso daliai Vašingtone.

Pirmoji konkurso diena Vašingtone prasidėjo atidaromuoju raundu prieš etiopiečius iš Addis Ababa universiteto, kuriame TF komanda gynė atsakovo pusę. Jau kitą dieną kaip ieškovai VDU TF komanda rungėsi prieš Dalhousie universitetą iš Kanados, o paskutinė preliminarių raundų diena buvo vainikuota raundais prieš ieškovus iš Helsinkio universiteto ir atsakovus iš Pietų Kinijos technologijų universiteto.

Pasiekusi 2 pergales iš 4 galimų, Teisės fakulteto komanda užėmė 85-ąją vietą tarp 135 konkurse dalyvavusių komandų iš daugiau nei 80 šalių.

Konkurso metu vyko ir kiti užsiėmimai – viešos diskusijos tarptautinės teisės tema įvairiausiomis tarptautinės teisės temomis, taip pat vyko ir viešas pokalbis su šių metų “Jessup” problemos autoriais, kuriame visi dalyviai galėjo susipažinti su jos kūrėjų motyvais pasirenkant būtent jau minėtus 4 probleminius aspektus. Konkurso metu dalyviai buvo kviečiami į įvairias ceremonijas ir vakarėlius, kuriuose buvo galima susipažinti ir su kitomis komandomis.

Už paramą VDU TF “Jessup” komandai dėkojame Lithuanian-American Bar Association (LABAS), Lietuvos advokatūrai, Notarų rūmams, advokatų kontorai “Magnusson”, APB “Newton Law”.

Verslo idėjų generavimo kūrybinės dirbtuvės

Gegužės 25 d. 10:00–18:00 val. VDU studentus kviečiame dalyvauti „Verslo idėjų generavimo kūrybinėse dirbtuvėse“, kurias ves VDU EVF docentas, Minded VDU „Verslumo Akademijos“ vadovas dr. Osvaldas Stripeikis.

Mokymų metu dalyviai susipažins su inovatyviomis „DIZAINO MĄSTYSENOS“, „PATIRTIES DIZAINO“ ir „LEGO SERIOUS PLAY“ metodikomis, kurios naudojamos kurti inovatyvias idėjas, kūrybiškai spręsti įvairius organizacijų iššūkius bei problemines situacijas, efektyvinti komandos darbą įgyvendinant projektus bei dirbant su klientais.  🙌

Mokymai vyks VDU, S. Daukanto g. 28 (105 auditorijoje).

⤵️ Kviečiame registruotis: https://mokymosiakademija.vdu.lt/mokymai/studijos/732

Išskirtinė galimybė – įgyti pasaulyje vertinamą CMA profesinį sertifikatą!

Visi VDU Ekonomikos ir Vadybos fakulteto bakalauro ir magistrantūros studijų programų studentai, taip pat Teisės fakulteto bakalauro studijų progamos „Teisė ir finansai” studentai kviečiami dalyvauti CMA (angl. certified accountant management) stipendijos atrankoje. CMA stipendijos programa yra vykdoma bendradarbiaujant su IMA (Institute of Management Accountants).

Kiekvienais mokslo metais VDU EVF nominuoja iki 10 studentų CMA stipendijai gauti. CMA stipendija skirta įgyti daugiau nei 150 šalių pripažįstamą sertifikuoto apskaitos valdymo specialisto sertifikatą, stipendijos vertė yra ~2000$. Atrinkti studentai nuo nominavimo datos 3 metams įgyja teisę į CMA narystę ir teisę nemokamai (1 kartą) laikyti CMA egzaminus (viso 2 egzaminai).  Studijavimas vyksta savarankiškai, studijavimo kalba – anglų. Išlaikius egzaminus įgyjamas CMA sertifikatas, praplečiantis Jūsų žinias, karjeros bei uždarbio galimybes nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Plačiau apie atranką – atrankos skelbime, apie sertifikatą.

Dokumentų pateikimo terminas – iki 2023 gegužės 15 d.

 Kviečiame nepraleisti šios galimybės!

Skelbiama kandidatų į EŽTT teisėjus atranka

VIzualas.png

Šiandien, balandžio 11 dieną, paskelbta kandidatų į Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) teisėjus, kuriuos į pareigas siūlo Lietuvos Respublika, atranka. 

Įvykdžius nacionalinę atrankos procedūrą bus sudarytas trijų kandidatų, Europos Tarybos Parlamentinei Asamblėjai teikiamų nuo Lietuvos Respublikos, sąrašas. Ši procedūra pradedama nuo kandidatų atrankos, kurią vykdys Ministro Pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė.

Atlikusi pretendentų vertinimą, darbo grupė sudarys EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančių kandidatų sąrašą. Į sąrašą įrašomi pretendentai, surinkę ne mažiau kaip 8 vertinimo balus iš 10. Sąrašas bus teikiamas Ministrei Pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl 3 kandidatų į EŽTT teisėjus. Vyriausybė, Respublikos Prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į EŽTT teisėjus konsultuojasi su Seimu.

Atrankoje dalyvaujantys asmenys turi atitikti Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje nustatytus reikalavimus EŽTT teisėjams, be kita ko, būti aukštos moralės ir turėti kvalifikaciją, kurios reikia aukštoms teisminėms pareigoms užimti, arba būti pripažintos kompetencijos teisininkai.

Norintieji dalyvauti atrankoje iki gegužės 10 d. imtinai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • pasirašytą motyvacinį laišką;
  • viešai skelbtiną gyvenimo aprašymą lietuvių kalba;
  • gyvenimo aprašymą anglų ir prancūzų kalbomis pagal nustatytą formą.

Taip pat iki gegužės 24 d. imtinai privalu pateikti galiojančias akredituotų asmenų išduotas prancūzų ir anglų kalbų mokėjimą patvirtinančias pažymas (vienos kalbos mokėjimas ne mažesniu nei C1 lygiu, kitos – ne mažesniu nei A2 lygiu).

Dokumentai darbo grupei teikiami per Teisingumo ministeriją – tiesiogiai, registruotu laišku arba el. paštu kandidatai@tm.lt. Telefonas pasiteirauti +370 (611) 27 135.

Siekiant užtikrinti atrankos skaidrumą ir viešumą, Teisingumo ministerijos interneto svetainėje bus skelbiamas pretendentų, pateikusių dokumentus, sąrašas, nurodant jų vardus ir pavardes bei pateikiant nuorodas į šių asmenų gyvenimo aprašymus lietuvių kalba.

Skelbimą apie atranką, kuriame pateikta detalesnė informacija, galima rasti čia. Atranką reglamentuojantį aprašą – čia.