Dvišaliai susitarimai

Vytauto Didžiojo universitetas yra sudaręs 69 dvišalio bendradarbiavimo sutartis su įvairiomis aukštojo mokslo institucijomis iš 27 pasaulio šalių. Dvišalių sutarčių pagrindu yra vykdomos įvairios veiklos: studentų ir personalo mainai, stažuotės, įvairūs seminarai bei konferencijos, bendri projektai, moksliniai tyrimai.

Remiantis dvišalio bendradarbiavimo sutartimis Teisės fakulteto studentai turi galimybę gauti stipendijas studijoms užsienyje ir pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis tarp universitetų vienam semestrui ar vieneriems metams vykti studijuoti į užsienio universitetus. Konkursas mainų programų stipendijoms gauti skelbiamas du kartus per metus (rudens ir pavasario semestre). Smulkesnę informaciją galima rasti Tarptautinių ryšių tarnyboje arba Tarptautinių ryšių tarnybos interneto puslapyje: Tarptautinių ryšių tarnyba.