Klasteris

GLOBALIZACIJOS ĮTAKOS TEISEI TYRIMAI

VDU Teisės fakulteto mokslininkai nuo 2008 m. yra susibūrę į Globalizacijos įtakos teisei tyrimų klasterį.

Tyrimų bendrasis tikslas: tirti globalizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), teisės sistemų (viešosios ir privatinės teisės), šakų ir institutų kaitai, jų konvergencijai ir diversifikacijai.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:
• globalizacijos procesai, įtakojantys teisę, ir teisės sritys, įtakojamos globalizacijos procesų (tyrimų sisteminimo problema);
• Bendrosios ir Kontinentinės teisės tradicijų konvergencija;
• Kontinentinės teisės tradicijos transformacijos globalizacijos procesų fone;
• teisės šakų ir institutų kaita ir diversifikacija vienoms teisinėms kultūroms perimant kitų teisinių kultūrų patirtį;
• globalizacijos procesų įtaka Lietuvos teisės sistemai.

Pagrindiniai praktiniai tikslai:
• Tirti globalizacijos įtaką teisei ir atskiroms jos šakoms bei mokslinės analizės rezultatus ir apibendrinimus pateikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse;
• Aktyviau į su klasterio tematika susijusią veiklą įtraukti teisės fakulteto studentus bei siūlyti klasterio tematika rengti magistro baigiamuosius darbus.

Klasterio nariai

 • Mokslininkų grupės vadovas prof. dr. Edita Gruodytė (VDU Teisės fakultetas)
 • Klasterio tarybos pirmininkė prof. dr. Julija Kiršienė (VDU Teisės fakultetas)
 • Klasterio tarybos narys doc. dr. Tomas Berkmanas (VDU Teisės fakultetas)
 • Klasterio tarybos narė doc. dr. Saulė Milčiuvienė (VDU Teisės fakultetas)
 • prof.dr. Charles F. Szymanski (VDU Teisės fakultetas)
 • doc. dr. Jurgita Grigienė (VDU Teisės fakultetas)
 • doc. dr. Paulius Čerka (VDU Teisės fakultetas)
 • doc. dr. Linas Meškys (VDU Teisės fakultetas)
 • dr. Paulius Astromkis (VDU Teisės fakultetas)
 • dr. Jurgita Spaičienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dr. Aušra Kargaudienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dr. Evelina Žurauskaitė (VDU Teisės fakultetas)
 • dr. Mindaugas Bilius (VDU Teisės fakultetas)
 • Milda Žaliauskaitė

Doktorantai

 • dokt. Nerijus Strikulys (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Silvija Gervienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Vygantas Malinauskas (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Aušrinė Pasvenskienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Karolis Vinciūnas (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Simona Žižienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Neringa Palionienė (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Kristina Astromskė (VDU Teisės fakultetas)
 • dokt. Mindaugas Šimonis (VDU Teisės fakultetas)