Dekano žodis

+RE123247Mieli studentai ir ketinantys jais tapti,

Jūs pasirinkote siekti būti profesionaliais teisininkais ir tai yra vienas svarbiausių sprendimų Jūsų gyvenime. Teisininko profesija reikalauja aukščiausios ir įvairialypės kompetencijos bei ypatingų įgūdžių. Kaip rašė Alexis Tocqueville, „teisininkai įgyja tam tikrus tvarkos įpročius, tam tikrą skonį formalumams ir tam tikrą instinktyvią pagarbą tvarkingoms sąsajoms tarp idėjų, kas juos daro labai priešiškais masių revoliucinei dvasiai ir nesavikritiškoms aistroms“. Atitinkamai, teisininkas yra išskirtinis visuomenės narys, esantis pavyzdžiu kitiems savo racionaliu įžvalgumu ir nuoseklumu, žmogiškuoju supratingumu ir korektiškumu, visuomeniniu įsitraukimu ir atsakingumu.

Taip pat, žvelgiant į teisinio išsilavinimo atveriamas galimybes, bet kuriai perspektyviai ir atvirai ekonomikai – kokia yra Lietuva – visada reikės augančio kompetentingų ir globaliai mąstančių teisininkų korpuso. VDU Teisės fakulteto absolventų karjeros pasiekimai – baigus mūsų studijas dirbama teisėjais, advokatais didžiausiose Lietuvos advokatų kontorose, apginamas daktaro laipsnis ir dėstoma Jungtinėje Karalystėje, išlaikomi egzaminai ir taip įgyjama teisė verstis teisininko praktika Niujorko valstijoje ir t. t. – demonstruoja Fakulteto įsipareigojimą suteikti Jums aukščiausio lygio teisinį išsilavinimą, atversiantį perspektyvias, universalias ir globalias teisininko karjeros galimybes. Kviečiu Jus tuo pasinaudoti ir taip suręsti tvirtą pamatą savo ateičiai teisininkų bendruomenėje.

Tomas Berkmanas

Teisės fakulteto dekanas