Globalizacijos įtakos teisei tyrimai

VDU Teisės fakulteto mokslininkai nuo 2008 m. yra susibūrę į Globalizacijos įtakos teisei tyrimų klasterį.

Tyrimų bendrasis tikslas: tirti globalizacijos įtaką teisės tradicijų (kultūrų), teisės sistemų (viešosios ir privatinės teisės), šakų ir institutų kaitai, jų konvergencijai ir diversifikacijai.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

  • Globalizacijos procesai, įtakojantys teisę, ir teisės sritys, įtakojamos globalizacijos procesų (tyrimų sisteminimo problema);
  • Bendrosios ir Kontinentinės teisės tradicijų konvergencija;
  • Kontinentinės teisės tradicijos transformacijos globalizacijos procesų fone;
  • Teisės šakų ir institutų kaita ir diversifikacija vienoms teisinėms kultūroms perimant kitų teisinių kultūrų patirtį;
  • Globalizacijos procesų įtaka Lietuvos teisės sistemai.

Pagrindiniai praktiniai tikslai:

  • Tirti globalizacijos įtaką teisei ir atskiroms jos šakoms bei mokslinės analizės rezultatus ir apibendrinimus pateikti mokslinėse publikacijose, konferencijose, seminaruose ir kitose informacinės sklaidos priemonėse;
  • Aktyviau į su klasterio tematika susijusią veiklą įtraukti teisės fakulteto studentus bei siūlyti klasterio tematika rengti magistro baigiamuosius darbus.

KLASTERIO NARIAI

Mokslininkų grupės vadovas prof. dr. Edita Gruodytė (VDU Teisės fakultetas)
Klasterio tarybos pirmininkė prof. dr. Julija Kiršienė (VDU Teisės fakultetas)
Klasterio tarybos narys doc. dr. Tomas Berkmanas (VDU Teisės fakultetas)
Klasterio tarybos narė doc. dr. Saulė Milčiuvienė (VDU Teisės fakultetas)
Klasterio tarybos narė doc. dr. Aušrinė Pasvenskienė (VDU Teisės fakultetas)
Klasterio tarybos narys dr. Marijus Šalčius (VDU Teisės fakultetas)

prof. dr. Charles F. Szymanski (VDU Teisės fakultetas)
prof. dr. Arkadiusz Radwan (VDU Teisės fakultetas)
prof. dr. Dainius Žalimas (VDU Teisės fakultetas)
doc. dr. Bernd Justin Jütte (VDU Teisės fakultetas)
doc. dr. Jurgita Malinauskaitė (VDU Teisės fakultetas)
doc. dr. Jurgita Grigienė (VDU Teisės fakultetas)
doc. dr. Paulius Čerka (VDU Teisės fakultetas)
doc. dr. Mindaugas Bilius (VDU Teisės fakultetas)
dr. Linas Meškys (VDU Teisės fakultetas)
dr. Jurgita Spaičienė (VDU Teisės fakultetas)
dr. Evelina Žurauskaitė (VDU Teisės fakultetas)
dr. Neringa Palionienė (VDU Teisės fakultetas)
dr. Vygantas Malinauskas (VDU Teisės fakultetas)
dr. Ingrida Danėlienė (VDU PMDF)
Airė Keturakienė (VDU Teisės fakultetas)

DOKTORANTAI

dokt. Julija Kalpokienė (VDU Teisės fakultetas)
dokt. Karolis Kubilevičius (VDU Teisės fakultetas)
dokt. Kristina Astromskė (VDU Teisės fakultetas)
dokt. Ugnė Urbšytė (VDU Teisės fakultetas)
dokt. Reda Molienė (VDU Teisės fakultetas)

Klasterio lėšų skirstymo gairės

Apgintos daktaro disertacijos klasterio tematika