Teisės mokslo krypties doktorantūros studijos

Priėmimas į doktorantūros studijas 2018 m.

2018 m. teisės mokslo krypties disertacijų tematikų konkursas

Priėmimas į doktorantūros studijas 2017 m.

2017 m. teisės mokslo krypties disertacijų tematikų konkursas

Priėmimas į doktorantūros studijas 2016 m.

2016 m. teisės mokslo krypties disertacijų tematikų konkursas


2015 m. priėmimas į Teisės doktorantūros studijas

2014 m. priėmimas į Teisės doktorantūros studijas

** Atsižvelgiant į Konkurso sąlygų ir tvarkos 2.6. papunktį, žemiau nei 7 balus už mokslinio tyrimo projektą gavę kandidatai toliau priėmimo konkurse nedalyvauja. Galutiniai kviečiamųjų studijuoti sąrašai bus paskelbti pasibaigus apeliaciniam laikotarpiui.

Archyvas

* Remiantis priėmimo konkurso salygų 2.5. punktu, „Į doktorantūros studijas gali būti priimami tik tie stojantieji, kurių mokslinio tyrimo projekto įvertinimas bus ne mažesnis kaip 7 balai.“