Teisės mokslo krypties doktorantūros studijos

Priėmimas į doktorantūros studijas 2020 m.

2020 m. teisės mokslo krypties disertacijų tematikų konkursas