Erasmus

Pagrindinis Erasmus programos tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje ir tuo prisidėti prie žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimo visose programoje dalyvaujančiose šalyse. Ši programa suteikia puikias pedagoginio personalo tarptautinio bendradarbiavimo galimybes, skatina tiek esamų, tiek naujų studijų programų rengimą ir sklaidą, intensyviųjų studijų programų, teminių tinklų organizavimą.

Erasmus programa suteikia galimybes išvykti į šioje programoje bendradarbiaujančius universitetus tiek fakulteto pedagoginiam personalui tiek studentams.

Erasmus programos atrankoje turi teisę dalyvauti Teisės fakulteto studentai ir dėstytojai atitinkantys formalius ES Erasmus sutarties reikalavimus (internete: www.smpf.lt; www.europa.eu./index_lt.htm).
Teisės fakultetas taip pat yra užmezgęs ir aktyviai palaiko bendradarbiavimo ryšius su Europos universitetais. Fakultetas įsitraukęs į tarptautinio universitetų bendradarbiavimo ir studentų bei dėstytojų mainų programas, kurias jau išbandė ne vienas Teisės fakulteto studentas bei dėstytojas.

Teisės fakulteto Erasmus sutartys

Partnerinė aukštojo mokslo institucija
Šalis
Angel Kanchev University of Rousse Bulgarija
Masaryk University Čekija
University of Extremadura Ispanija
University of Luxembourg Liuksemburgas
T. C. Yeditepe University Turkija
University of Turku Suomija
University of Bialystok Lenkija
University of Zagreb Kroatija
University of Paris Dauphine Prancūzija
University of Paris 13 (UP13) Prancūzija
University of Szeged Vengrija
Charles University in Prague Čekija
Carlos III University of Madrid Ispanija
Institut d‘Etudes Politiques de Grenoble Prancūzija
Gazi University Turkija
Örebro University Švedija
University of Bologna Italija
University of Lapland Suomija
Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu Rumunija
Universidade da Coruña Ispanija
Nicolaus Copernicus University in Torun Lenkija
Anadolu University Turkija
Universitat Trier Vokietija
Universita Ca Foscari Venezia Italija
Universita degli Studi di Cagliari Italija
Universidad de Zaragoza Ispanija
Universitat de Barcelona Ispanija
University of Trento Italija
National University of Public Service Vengrija
Justus Liebig University Giessen Vokietija

VDU Teisės fakultetas 2010 rugsėjo 15 d. pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Liuksemburgo, Gazi (Turkija), Europos Humanitarinio (Baltarusija), Lodzės (Lenkija), Joensuu (Suomija) universitetų teisės fakultetais, kuria įsipareigojo dalyvauti studentų mainų programoje, pagal kurią pasirašančių šalių studentai gali ne mažiau kaip metus nemokamai studijuoti bet kuriame iš nurodytų universitetų. Jų studijos gali būti finansuojamos iš Erasmus mainų programos lėšų.

Smulkesnę informaciją galima rasti Tarptautinių ryšių tarnyboje arba Tarptautinių ryšių tarnybos interneto puslapyje.

Studentų įspudžiai apie studijas užsienyje

Universitetas Šalis
Yeditepe Turkija
Texas Tech JAV
Michigan state JAV
Michigan state JAV