Tarptautinio verslo teisės magistrantūros programa

Tarptautinio verslo teisės magistrantūros (TVTM) programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos tarptautinio verslo teisės specialistus, gebančius savarankiškai analizuoti verslo teisės problematiką, taikant ją tarptautinio verslo kontekste, priimti efektyvius iškilusių teisinių problemų sprendimus bei įgyvendinti juos tarptautinio verslo aplinkoje.

Pagrindinis dėmesys TVTM programoje bus skiriamas bendriems tarptautinio verslo teisinio reguliavimo principams, nacionalinių teisės sistemų lyginamajai analizei. Įgytos tarptautinio verslo teisinio reguliavimo specialiosios teorinės bei praktinės žinios suteiks studentams galimybę puikiai orientuotis tarptautinio verslo aplinkoje bei spręsti šioje srityje kylančias problemas. Tad baigę TVTM programą, studentai galės dirbti visose srityse, kurios yra susijusios su tarptautiniu verslu.

TVTM studijos trunka 1,5 metų: per pirmuosius du semestrus magistrantai studijuoja privalomuosius bei pasirenkamuosius dalykus, rašo kursinius darbus, o trečiąjį semestrą rengia baigiamąjį magistro diplominį darbą.

Magistrantai studijuoja tokius dalykus, kaip bendrovių teisė, deliktų ir sutarčių teisė, tarptautinė privatinė teisė ir ginčų sprendimas, finansų ir mokesčių teisė, Europos Sąjungos teisė, aplinkos apsaugos teisė, atstovavimo teisė, darbo teisė, nuosavybės teisė, intelektinės nuosavybės teisė, konkurencijos teisė, tarptautinė viešoji teisė, teisės ekonomika, ūkiniai nusikaltimai, verslo teisė ir etika, bankininkystės teisė, franšizės teisė. Studijų dalykus dėsto aukštos kvalifikacijos dėstytojai iš Lietuvos bei užsienio universitetų. Studijos vyksta lietuvių ir anglų kalbomis, tad studijuojantieji turės galimybę įgyti ir teisinės anglų kalbos žinių, kurios yra būtinos siekiantiems dirbti tarptautinio verlo aplinkoje.

Baigus TVTM studijas suteikiamas Teisės magistro laipsnis.

Į TVTM studijas priimami asmenys, turintys:

  • teisės bakalauro laipsnį (ar jį atitinkantį laipsnį),
  • kitos krypties bakalauro laipsnį (ar jį atitinkantį laipsnį) ir pasirinktinai išlaikę universitete ne mažiau kaip 12 kreditų apimties teisės krypties dalykų egzaminus;
  • teisės profesijos bakalauro laipsnį (ar jį atitinkantį laipsnį) ir papildomai išlaikę universitete Teisės teorijos, Teisės diskurso bei pasirinktinai ne mažiau kaip 12 kreditų apimties teisės krypties dalykų.

Asmenims, stojantiems į TVTM programą, turintiems kitų studijų krypčių universitetinį bakalauro bei teisės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, sudaroma papildomų studijų programa (12-24 kreditai). Papildomų studijų programos dalykai studijuojami per pirmuosius du magistrantūros studijų semestrus.*

*Pasikeitus Lietuvos Respublikos teisės aktams, reguliuojantiems magistrantūros ir/ar teisės studijas, priėmimo sąlygos gali keistis.

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS

2017 birželio 1 d. – birželio 29 d.

Fakulteto priėmimo komisijos posėdis:

2017 liepos 4 d. 11:00 val.

Universiteto priėmimo komisijos posėdis:

2017 liepos 5 d. 12:00 val.

Sutarčių pasirašymas internetu:

2017 liepos 5 d. – liepos 9 d. 24:00 val.

PRIĖMIMO TAISYKLĖS 2017

Stojamoji įmoka

VDU sąskaita, į kurią mokama stojamoji įmoka:

  • AB SEB banke Nr. LT047044060002848625
  • AB DNB banke Nr. LT894010042502785505
  • AB Swedbank banke Nr. LT797300010131135650

Gavėjas: VDU
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Įmokos pavadinimas: Stojimo registracijos mokestis
Įmokos suma: 20 Eur
Konkursinis stojimo balas apskaičiuojamas atsižvelgiant į:
Bakalauro diplomo priede esančių dalykų rezultatus;
Bakalauro baigiamojo darbo pažymį.
Stojantiesiems (ne VDU absolventams) rekomenduojama pasitikrinti savo anglų kalbos žinias. Detalesnė informacija apie diagnostinio anglų kalbos testo laikymą bus pateikta prasidėjus pirmajam dokumentų priėmimo etapui.

Studijų kaina, įstojusiems 2017 metais

Studijų kaina už metus, EUR Studijų kaina už semestrą, EUR Vieno kredito kaina, EUR
2260 1130 37.66

Papildomų studijų vieno kredito kaina, įstojusiems 2017 m. sužinosite teisės fakultete.