Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai

Global%20issukiai-2_th3[1]2013 metais birželio 28 d. Mykolo Romerio universitete įvyko bendra visų trijų universitetų: MRU, Vilniaus universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakultetų parengta mokslinė – praktinė konferenciją „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“. Šioje konferencijoje pranešimus skaitė visų trijų universitetų mokslininkai. Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti visų minėtų universitetų mokslininkų parengtus straipsnius viename leidinyje.

Rinkinyje yra pateikiami mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, skirti baudžiamųjų įstatymų teisėkūros, baudžiamosios teisės bendrosios ir specialiosios dalių, bausmių vykdymo ir baudžiamojo proceso problematikai.

Manome leidinys bus įdomus ir naudingas ne tik mokslininkams ir studentams, bet ir baudžiamuosius įstatymus kuriantiems bei taikantiems specialistams ir pareigūnams (valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams, ikiteisminio tyrimo tyrėjams, advokatams ir kt.), taip pat visiems besidomintiems baudžiamosios justicijos problemomis.

Rinkinio autoriai: Jonas Prapiestis, Gintaras Švedas, Oleg Fedosiuk, Aurelijus Gutauskas, Rima Ažubalytė, Raimundas Jurka, Romualdas Drakšas, Edita Gruodytė, Pranas Kuconis, Remigijus Merkevičius, Gintautas Sakalauskas, Ilona Michailovič, Pavelas Kujalis, Jolanta Zajančkauskienė, Eglė Latauskienė, Rita Aliukonienė, Andželika Vosyliūtė, Marina Gušauskienė, Ernestas Rimšelis, Artūras Panomariovas, Justas Namavičius, Tomas Girdenis, Aušra Kargaudienė, Silvija Gervienė, Mindaugas Bilius, Albertas Milinis, Egidijus Losis, Jurgita Spaičienė, Andriejus Stoliarovas, Mindaugas Girdauskas, Marius Kuzminovas, Neringa Palionienė, Simona Žižienė.

Leidinio redakcinė kolegija

Vyriausiasis mokslinis redaktorius prof. habil. dr. Gintaras Švedas

Redakcinės kolegijos nariai: prof. dr. Jonas Prapiestis, prof. dr. Rima Ažubalytė, prof. dr. Raimundas Jurka, prof. dr. Edita Gruodytė

Leidimo metai -2014

Puslapių – 460

Leidinį galite įsigyti čia: http://humanitas.lt/globalizacijos-issukiai-baudziamajai-justicijai-9789955301318.html

arba čia: http://www.vaga.lt/search?query=Globalizacijos+i%C5%A1%C5%A1%C5%ABkiai+baud%C5%BEiamajai+justicijai&submit.x=5&submit.y=6

 

Knygos turinys:

I. Baudžiamosios teisės bendrosios dalies ir bausmių vykdymo klausimai.

 

Jonas Prapiestis

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijos reikšmė baudžiamojoje justicijoje

 

Oleg Fedosiuk

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso galiojimo dešimtmetis: pamąstymai apie nepasiteisinusius lūkesčius, esamą būklę ir tolesnę raidą

 

Gintaras Švedas

Europos Tarybos baudžiamosios teisės įtaka Lietuvos baudžiamajai justicijai

 

Edita Gruodytė, Neringa Palionienė

Riboto pakaltinamumo sampratos problematika lyginamuoju aspektu

 

Ilona Michailovič

Atkuriamojo teisingumo galimybės baudžiamojoje justicijoje

 

Pavelas Kujalis

Profesinių pareigų vykdymas kaip baudžiamąją atsakomybę šalinanti aplinkybė baudžiamosiose bylose

 

Justas Namavičius

Baudžiamojo įstatymo galiojimas erdvėje

 

Gintautas Sakalauskas

Globalizacijos įtaka laisvės atėmimo bausmės vykdymui

 

II. Baudžiamosios teisės specialiosios dalies klausimai

 

Aurelijus Gutauskas

Nusikalstamo bankroto kvalifikavimas ir įrodinėjimas

 

Rita Aliukonienė

Sunkaus sveikatos sutrikdymo sudėties, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnyje, subjekto samprata

 

Andželika Vosyliūtė

Vagystę kvalifikuojančio požymio didelės vertės turto samprata teisės moksle ir teismų praktikoje bei kai kurie kvalifikavimo ypatumai

 

Tomas Girdenis

Nužudymo vienu ar keliais smūgiais kvalifikavimo problemos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje

 

Jurgita Spaičienė, Andriejus Stoliarovas

Baudžiamoji atsakomybė už karinės tarnybos vengimą Lietuvoje 1919-1940 m. laikotarpiu

 

Aušra Kargaudienė, Silvija Gervienė

Genocidas ir baudžiamoji teisė: nacionalinės ir (ar) tarptautinės teisės apibrėžtys

 

III. Baudžiamojo proceso teisės klausimai

 

Rima Ažubalytė

Baudžiamojo proceso raidos tendencijos: formų diferenciacija

 

Raimundas Jurka

Imuniteto įveikimas privataus kaltinimo bylų procese: esama būklė ir perspektyvos

 

Romualdas Drakšas

Dėl kasacinio proceso galimybės privataus kaltinimo bylose

 

Pranas Kuconis

Konstituciniai apskundimo ikiteisminio tyrimo metu pagrindai

 

Remigijus Merkevičius

Gynėjo paskirtis šiuolaikiniame baudžiamajame procese

 

Jolanta Zajančauskienė

Specialioji pažeidžiamų įtariamųjų ar kaltinamųjų apsauga

 

Eglė Latauskienė

Nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, įrodinėjimo paradigma

 

Ernestas Rimšelis

Rašytinio proceso plėtra Lietuvos baudžiamojo proceso teisėje

 

Artūras Ponomariovas

Tarpšakinė prejudicija baudžiamajame procese: tarp esamo ir galimo

 

Albertas Milinis, Mindaugas Bilius

Kaltinimo keitimas teisme: teoriniai ir praktiniai aspektai

 

Mindaugas Bilius, Marius Kuzminovas

Privačių subjektų surinktų duomenų naudojimas Lietuvos baudžiamajame procese

 

Egidijus Losis

Prievartos priemonių raidos tendencijos baudžiamajame procese

 

Mindaugas Girdauskas

Ar teismo įgaliojimai sugriežtinti inkriminuojamos veikos kvalifikavimą atitinka valdžių padalijimo principą?

 

Simona Žižienė

Abipusio pripažinimo principo Europos Sąjungos baudžiamojoje teisėje prielaidos, įtvirtinimas ir veiksmingumas: Europos arešto orderio atvejis