Prezidento žodis

Gerbiami Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto absolventai,

Džiaugiamės galėdami pranešti, jog Nuo 2007-03-16 savo veiklą pradėjo dešimties VDU TF absolventų įsteigta Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto absolventų draugija. Tikimės, jog ši organizacija taps efektyviu įrankiu, padėsiančiu suvienyti VDU TF baigusius absolventus, gyvenančius ir dirbančius įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose. Tik vieninga VDU TF absolventų draugija gali efektyviai prisidėti prie glaudaus VDU TF absolventų tarpusavio ryšių ir jų ryšių su Alma Mater formavimo ir palaikymo.

Šiuo metu pradedame VDU TF absolventų priėmimą į asociaciją, pradedamas kurti VDU TF absolventų draugijos tinklalapis. Ateityje planuojama kaupti ir skleisti aktualią absolventams informaciją, kurti diskusijų forumus, organizuoti absolventų susibūrimus, susitikimus su žymiais teisinės visuomenės nariais, renginius esamiems ir būsimiems VDU TF studentams. Tikimės jau greitu metu pasiūlyti VDU TF absolventams įdomių susitikimų, seminarų – diskusijų aktualiomis teisinėmis tematikomis, VDU TF biblioteką ir savaime suprantama – Teisės zoną.

Maloniai kviečiame Jus nelikti nuošalėje ir įsitraukti į VDU TF absolventų draugijos veiklą ir teikti pasiūlymus dėl galimos veiklos krypčių. Norėdami tapti VDU TF absolventų draugijos nariu, Jūs turite: 1. Susipažinti su VDU TF absolventų draugijos įstatais, 2. Užpildyti elektroninę registracijos anketą arba pateikti prašymą, 3. Susimokėti 15 EUR dydžio metinį nario mokestį.

Mokestis mokamas pavedimu į VDU TF absolventų draugijos sąskaitą banke:

Gavėjas – VDU TF absolventų draugija
Kodas 300660696

Buveinės adresas: Daukanto g. 28, Kaunas
Sąskaitos Nr. LT557044060005944335
AB „SEB bankas“
Banko kodas 70440
Mokėjimo paskirtis – nario mokestis
Kilus klausimų arba norint pareikšti pasiūlymus dėl VDU TF Alumni draugijos veiklos, prašome kreiptis į Mildą Žaliauskaitę el. paštu: milda.zaliauskaite@vdu.lt