Kvalifikacijos kėlimo mokymai

2021 m. sausio 8, 9, 15, 16 ir 22, 23 d. Nuotoliniai mediacijos mokymai

2020 m. spalio 11, 17, 18 ir 24, 25 d. Nuotoliniai mediacijos mokymai

2020 m. rugsėjo 5, 6, 12, 13 ir 19, 20 d. Mediacijos kursai

2019 m. balandžio 12, 13, 19, 20 d. Teisminės mediacijos kursai

2019 m. balandžio 5, 6, 12, 13 d. Teisminės mediacijos kursai

2019 m. kovo 18-27 d. EU Labor Law (ES darbo teisė)

2019 m. kovo 8, 9, 15, 16 d. Teisminės mediacijos kursai

2018 m. gruodžio 18-21 d. Teisminės mediacijos kursai

2018 m. lapkričio 5-14 d. Investicijų teisė

2018 m. spalio 22-31 d. Comparative Contract Law (Lyginamoji sutarčių teisė)

2018 m. spalio 8-17 d. EU and Comparative Company Law (ES ir lyginamoji bendrovių teisė)

2018 m. gegužės 21-30 d. Intelektinės nuosavybės teisė