Kvalifikacijos kėlimo mokymai

2018 m. gruodžio 18-21 d. Teisminės mediacijos kursai

2018 m. lapkričio 5-14 d. Investicijų teisė

2018 m. spalio 22-31 d. Comparative Contract Law (Lyginamoji sutarčių teisė)

2018 m. spalio 8-17 d. EU and Comparative Company Law (ES ir lyginamoji bendrovių teisė)

2018 m. gegužės 21-30 d. Intelektinės nuosavybės teisė