Kvalifikacijos kėlimo mokymai

2019 m. balandžio 12, 13, 19, 20 d. Teisminės mediacijos kursai

2019 m. balandžio 5, 6, 12, 13 d. Teisminės mediacijos kursai

2019 m. kovo 18-27 d. EU Labor Law (ES darbo teisė)

2019 m. kovo 8, 9, 15, 16 d. Teisminės mediacijos kursai

2018 m. gruodžio 18-21 d. Teisminės mediacijos kursai

2018 m. lapkričio 5-14 d. Investicijų teisė

2018 m. spalio 22-31 d. Comparative Contract Law (Lyginamoji sutarčių teisė)

2018 m. spalio 8-17 d. EU and Comparative Company Law (ES ir lyginamoji bendrovių teisė)

2018 m. gegužės 21-30 d. Intelektinės nuosavybės teisė