Kvalifikacijos kėlimo mokymai

2018 m. gegužės 21-30 d. Intelektinės nuosavybės teisė