Absolventai

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete nuo 2007 m. veikia VDU TF absolventų draugija. Pagrindinė asociacijos misija – ryšių su fakulteto absolventais stiprinimas ir vieningos bei aktyvios absolventų bendruomenės plėtojimas. Tik vieninga VDU TF absolventų draugija gali efektyviai prisidėti prie glaudaus VDU TF absolventų tarpusavio ryšių ir jų ryšių su Alma Mater formavimo ir palaikymo.

Maloniai kviečiame Jus nelikti nuošalėje ir aktyviai įsitraukti į VDU TF absolventų draugijos veiklas.

Kviečiame paremti draugiją skiriant 2 proc. GPM paramą ir (arba) kitos sumos sutartinę paramą.

Daugiau informacijos: alumni.tf@vdu.lt.