Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
    

VDU Teisės fakultetas – viena moderniausių ir labiausiai augančių universitetinių teisininkų rengimo institucijų Lietuvoje. Fakultete studijuoja apie 1000 studentų, dėsto aukšto lygio teisės specialistai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Studijų metu taikomi modernūs interaktyvaus dėstymo metodai, puikiai įvaldoma teisinė anglų kalba. Studentams siūloma studijuoti virš 50 įvairių teisės srities ir tarpsritinių dalykų dėsto Lietuvos teisės ekspertai ir užsienio teisės specialistai. Fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo ir mainų sutartis su daugeliu užsienio universitetinių institucijų, tuo sudaromos puikios studijų užsienyje galimybės, vyksta tarptautinės vasaros mokyklos. Nepriekaištingai studijuojantiems studentams suteikiamas Michigan State universiteto Transnacionalinės teisės sertifikatas. VDU Teisės fakulteto absolventai ne tik sėkmingai dirba Lietuvoje, bet ir yra itin konkurencingi tarptautinėje sferoje.

   

VDU Teisės fakulteto dekanu patvirtintas doc.dr.Tomas Berkmanas

Šiandien vykusio VDU Senato posėdžio metu, naujai išrinktas Universiteto Rektorius prof.Juozas Augutis pristatė naujojo VDU Teisės fakulteto dekano doc.dr.Tomo Berkmano kandiatūrą, kuriai pritarė Senatas. Buvusi VDU Teisės fakulteto dekanė prof.Julija Kiršienė pradės eiti VDU Mokslo prorektorės pareigas. Naujai išrinktų asmenų kadencija prasidės nuo liepos 1 dienos.

   

VDU TF dekanė tapo ES pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare

VDU Teisės fakulteto dekanė Julija Kiršienė paskirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros Valdančiosios tarybos nare.

 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007  (OL L 53/2, 2007 2 22) ir įsikūrusi Vienoje.

 

Pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms – tai bendros visų ES valstybių narių vertybės. Pagal ES sutarties 6 straipsnį Europos „Sąjunga gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Bendrijos teisės principai.“

Skaityti daugiau...

   

VDU Teisės fakulteto Metų žmogus – Remigijus Šimašius

VDU Teisės fakultetas išsirinko Metų žmogų – juo tapo teisininkas, politikas dr. Remigijus Šimašius. Nominacija skiriama teisininkams, kuriais pasitiki žmonės, ir už teisės atvirumą kitoms sritims.

Pasak fakulteto dekanės dr. Julijos Kiršienės, R. Šimašiui įvertinimas skirtas už jo asmenybės ir veiklos atitikimą trims svarbiausioms fakulteto vertybėms: tarpdiscipliniškumą arba teisės atvirumą kitoms sritims, tarptautiškumą arba Lietuvos teisės pažinimą per globalų kontekstą bei profesionalumą, kurio pagrindinės savybės yra savo srities meistriškumas ir etiškumas.

Skaityti daugiau...

   

Energetikos teisės paskaitas studentams skaitys Ch.Kulander iš JAV Pietų Teksaso Teisės koledžo

VDU Teisės fakultete besisvečiuojantis prof. Ch. Kulander studentams dėstys energetikos teisę. Profesorius Ch. Kulander Pietų Teksaso Teisės Koledže dėsto naftos ir dujų teisę, energetikos teisę, kasybos teisę. Prieš pradėdamas dėstyti profesorius Ch. Kulander šešis metus dirbo advokatu energetikos, finansų ir bankroto teisės srityje.

Skaityti daugiau...

   

VDU TF - pirmą kartą dėstomo naujo dalyko "Transporto teisė" paskaitos, kurias dėstys Kembridžo universiteto absolventas

Nuo 2015 m. birželio 15 d. Teisės fakulteto studentai klausys pirmąkart į fakultetą atvykstančio Swansea universiteto teisės mokyklos profesoriaus, Kembridžo universiteto absolvento – prof. Andrew Tettenborn – paskaitų. Profesorius dėstys kursą „Transporto teisė“.

Skaityti daugiau...

   

TF studentams vasaros semestras pasibaigs Stephen A. Frost paskaitomis

Nuo birželio 15 d. Teisės fakulteto studentai klausys paskaitų ciklo „Patikėjimo ir jungtinės veiklos teisė“ kurį dėstys Hinshaw & Culbertson LLP firmos verslo advokatas Stephen A. Frost – ilgametis VDU Teisės fakulteto vizituojantis profesorius.

Dr. Stephen A. Frost yra savo srities profesionalas, turintis daugiau nei 25 metų teisinio ir finansinio darbo patirtį, atstovaujant įmonių savininkus ir investuotojus verslo įmonių steigimo, veiklos optimizavimo, restruktūrizavimo ir skaidymo klausimais, ypač mokesčių teisės srityje.

Skaityti daugiau...

   

Profesorius iš Lojolos universiteto skaitys tarptautinės prekybos teisės paskaitas

Birželio 1–10 d. žymus profesorius Patrick Ryan Hugg iš Lojolos universiteto (Naujasis Orleanas, JAV) Teisės fakulteto studentams dėstys kursą Tarptautinė prekybos teisė.

Intensyvių paskaitų ciklo metu bus gilinamasi į tarptautinės prekybos reguliavimo bendruosius principus, Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) vaidmenį nustatant tarptautinės prekybos reguliavimo taisykles ir sprendžiant prekybinius ginčus, nagrinėjamas Bendras susitarimas dėl tarifų ir prekybos (GATT) bei Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės sutartis (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP).

Skaityti daugiau...

   

Britų profesorius Timothy S.Kaye sugrįžta dėstyti deliktų teisės

Birželio 1–10 d. žymus britų profesorius Timothy S. Kaye Teisės fakulteto studentams dėstys kursą Deliktų teisė.

Intensyvių paskaitų ciklo metu bus gilinamasi į deliktų teisės funkciją ir tikslus, analizuojami deliktinės atsakomybės reguliavimo principai lyginamuoju aspektu. Kurso metu, naudojant unikalią, paties profesoriaus sukurtą internetinę knygą (webby book), bus nagrinėjamos tokios deliktinės atsakomybės temos kaip pareiga būti rūpestingam ir apdairiam, atsakomybės už kitų asmenų padarytą žalą, atlygintinos žalos ribojimas, deliktinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo deliktinės atsakomybės.

Skaityti daugiau...

   

VDU Teisės fakultete paskaitas skaitys dėstytojas iš Liuksemburgo universiteto

Birželio 1 - 10 dienomis VDU Teisės fakulteto studentams dalyko "Interneto teisė" paskaitas skaitys dėstytojas Bernd Justin Jütte iš Liuksemburgo universiteto.

Kursas "Interneto teisė" susideda iš dviejų dalių. Pirmoji kurso dalis skirta elektroninės prekybos, skaitmeninio verslo ir vartotojo vaidmens analizei. Antroje kurso dalyje analizuojamos intelektinės nuosavybės teisių apsaugos problemos, skiriant pagrindinį dėmesį autorių turtinėms teisėms (angl. copyright) skaitmeninėje erdvėje bei trumpai aptariant su prekių ženklais susijusias problemas.

Skaityti daugiau...

   

Diplomų įteikimas moksleiviams 2015

2015 m. gegužės 16 dieną VDU Teisės fakultete buvo įteikti diplomai 44 mokiniams, sėkmingai pabaigusiems VDU Teisės fakulteto, Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus ir Kauno m. savivaldybės švietimo ir ugdymo skyriaus organizuotus kursus "Teisės pagrindai". Sveikiname mokinius! Daugiau informacijos apie kitus kursus galite sužinoti čia: http://teise.vdu.lt/mokiniams

Skaityti daugiau...

   

Teisės fakulteto kontaktai

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

Telefonas: (8 37) 751044

El. paštas:   dek@tf.vdu.lt

  Žiniasklaidai

map2

diziler

TF katedros

Vedėja: Prof. dr. Edita Gruodytė

Privatinės teisės katedra

Vedėja: Doc. dr. Saulė Milčiuvienė

TF administracija

Dekanas: Doc. dr. Tomas Berkmanas

Prodekanas: Dr. Mindaugas Bilius

Prodekanas: Prof. Charles F. Szymanski

Vyresn. referentė: Agnė Sadauskienė

Vyresn. referentė: Brigita Simanavičiūtė

Vyresn. referentė: Diana Kugrinienė

Vyresn. referentė: Irma Servaitė

.
Įmonės kodas 111950396, PVM mokėtojo kodas LT119503917
Administruoja: TBL.LT