Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
    

VDU Teisės fakultetas – viena moderniausių ir labiausiai augančių universitetinių teisininkų rengimo institucijų Lietuvoje. Fakultete studijuoja apie 1000 studentų, dėsto aukšto lygio teisės specialistai iš Lietuvos ir viso pasaulio. Studijų metu taikomi modernūs interaktyvaus dėstymo metodai, puikiai įvaldoma teisinė anglų kalba. Studentams siūloma studijuoti virš 50 įvairių teisės srities ir tarpsritinių dalykų dėsto Lietuvos teisės ekspertai ir užsienio teisės specialistai. Fakultetas yra pasirašęs bendradarbiavimo ir mainų sutartis su daugeliu užsienio universitetinių institucijų, tuo sudaromos puikios studijų užsienyje galimybės, vyksta tarptautinės vasaros mokyklos. Nepriekaištingai studijuojantiems studentams suteikiamas Michigan State universiteto Transnacionalinės teisės sertifikatas. VDU Teisės fakulteto absolventai ne tik sėkmingai dirba Lietuvoje, bet ir yra itin konkurencingi tarptautinėje sferoje.

   

Neapykantos nusikaltimų kurstymo internete mažėja?

Pastaruosius dvejus metus neapykantos nusikaltimų Lietuvoje registruojama mažiau, daugiausia baudžiamųjų bylų dėl neapykantos skatinimo ir kurstymo yra tautybės ir seksualinės orientacijos pagrindu. 

 

Tokie teiginiai buvo išsakyti mokslininkų, dalyvavusių Lietuvos teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto organizuotoje mokslinėje konferencijoje „Neapykanta internete kaip iššūkis žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui: teorija ir praktika“.

Skaityti daugiau...

   

Kviečiame į konferenciją

 

Maloniai kviečiame į Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto ir Lietuvos teisės instituto organizuojamą mokslinę konferenciją "Neapykanta internete kaip iššūkis žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimui: teorija ir praktika".

Renginys vyks 2014 m. gruodžio 10 d. 13 val. Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas).

Renginys yra skirtas atskleisti tiek teorinius (neapykantos kalbos samprata bei ypatumai), tiek praktinius (pvz., ikiteisminio tyrimo specifika bei sunkumai) neapykantos nusikaltimų aspektus, apžvelgti egzistuojančią teisinę bazę bei teismų praktiką šioje srityje. Koncentruojamasi į neapykantos nusikaltimų, įvykdytų internetinėje erdvėje, kitaip vadinamos neapykantos kalbos, problematiką.

Konferencijos metu savo pranešimus skaitys Lietuvos teisės instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto mokslininkai, taip pat prokuratūros, teismo, žurnalistų etikos bei žmogaus teisių apsaugos atstovai.

Apie ketinimą dalyvauti maloniai prašome pranešti iki 2014 m. gruodžio 9 d. 12 val. paspaudę registracijos nuorodą arba tel. 8-(5) 2497 591.

   

Lyginamosios deliktų teisės subtilybių studentus mokys profesorius iš Ženevos universiteto - Thomas Kadner Graziano

Jau trečiąjį kartą VDU Teisės fakultete gruodžio 01 - 11 dienomis paskaitas skaitys vienas geriausių Europos lyginamosios sutarčių bei deliktų teisės specialistas, Ženevos universiteto Teisės fakulteto profesorius hab. dr. Thomas Kadner Graziano, kuris intensyvaus paskaitų ciklo metu studentams dėstys Lyginamosios deliktų teisės dalyką.

Skaityti daugiau...

   

VDU Teisės fakultete Intelektinės nuosavybės teisės kursą dėstys prof. Jay Erstling iš William Mitchell Teisės koledžo (JAV)

Nuo 2014 m. gruodžio 1 d. VDU Teisės fakultete kursą Intelektinės nuosavybės teisė dėstys vizituojantis dėstytojas iš William Mitchell Teisės koledžo (JAV) prof. Jay Erstling.

 

Prof. Jay Erstling VDU Teisės fakultete svečiuojasi jau trečią kartą. Profesorius Jay Erstling yra puikus intelektinės nuosavybės teisės ekspertas ypač patentų teisės srityje, dėstantis William Mitchell Teisės koledže (JAV).

Skaityti daugiau...

   

Profesorius iš Amsterdamo universiteto ves paskaitas apie įmonių restruktūrizavimą

Prof. Beltzer,  atvykstantis dėstyti VDU Teisės fakulteto studentams antrąjį kartą, skaitys dalyko „Restruktūrizavimo procesai įmonėse“ paskaitas. Intensyvių paskaitų ciklo metu studentai susipažins su Europos Sąjungos įmonių bei darbo teise, bei nagrinės teisines problemas, kurios kyla taikant Europos Sąjungos teisės normas įmonėms in transition(įmonių susijungimo atveju, įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo atveju, nemokumo atveju). Paskaitose bus gilinamasi į Europos Sąjungos teisės aktus bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką įmonių valdymo, įmonių, verslo arba įmonių ar verslo dalių perdavimo bei grupės darbuotojų atleidimo klausimais. Taip pat bus analizuojama koks yra darbuotojų atstovų vaidmuo restruktūrizuojant įmones.

Skaityti daugiau...

   

VDU Teisės fakulteto auditorijai bus suteiktas P.Leono vardas

2014 m. lapkričio 21 dieną minėsime žymaus prof.P.Leono 150-ąsias gimimo metines. Šia proga VDU Teisės fakultete Jonavos g.66 esančiai auditorijai bus suteiktas P.Leono vardas. Iškilmės prasidės 11.15 val. 

Vakare, VDU Didžiojoje salėje, vyks iškilmingas renginys į kurį kviečiame ne tik visus VDU bendruomenės narius, bet ir teisininkus, Kauno gyventojus ar visus kitus, kuriems brangus P.Leono atminimas. Renginio pradžia - 17.30 val. Renginio programą galite atsisiųsti čia.

Petras Leonas - vienas iš Lietuvos teisininkų draugijos steigėjų, pirmininkų, Lietuvos universiteto (VDU) profesorius, Teisių fakulteto dekanas, VDU Garbės daktaras.

Profesorius gimė 1864 m. lapkričio 16 d. Leskavoje, Gudelių valsčiuje, Marijampolės apskrityje, buvo jauniausias iš septynių brolių ir keturių seserų. 1889 m. P.Leonas parašė disertaciją „Visuomeninė ir privatinė ūkinė gamybos organizacija“, baigė Maskvos universiteto Teisės fakultetą teisės kandidato laipsniu.

P. Leono iniciatyva Maskvos universitete buvo atkurta slapta lietuvių studentų draugija, kuriai jis 1886–1889 m. vadovavo.

1890–1893 m. P.Leonas dirbo Suvalkų apygardos teisme.

1893–1905 m. dirbo teismo ir prokuratūros darbuotoju Taškente, Samarkande, Naujajame Margilane. Už gerą tarnybą buvo apdovanotas dviem caro ordinais.

1905 m. P.Leonas buvo pašalintas iš pareigų už dalyvavimą revoliuciniuose įvykiuose.

1906–1914 m. gyveno Kaune, dirbo advokatu, įsitraukė į lietuvių politinį ir kultūrinį judėjimą.

1907 m. buvo Rusijos II Valstybės Dūmos atstovas nuo Suvalkų gubernijos, rėmė kadetus, rūpinosi lietuviškų mokyklų steigimu, dalyvavo kuriant Lietuvos autonomijos projektą, buvo vienas iš Lietuvos moterų I-ojo suvažiavimo iniciatorių.

1918 m. P.Leonas įkūrė „Santaros“ partiją ir jai vadovavo.

1918–1919 m. Mykolo Sleževičiaus I ir II kabinete – LR teisingumo ministras, 1919 m. IV kabinete – LR vidaus reikalų ministras.

1919 m. spalio mėn. P.Leonas grįžo prie įprastos advokato veiklos.

P.Leonas buvo Lietuvos teisininkų draugijos vienas steigėjų, 1920–1921 m. pirmininkas. 

   

Konkursas laimėti 30 000 $ stipendiją LL.M. studijoms Michigan State universitete

Konkursas VDU Teisės fakulteto paskutiniojo kurso teisės studijų programos studentui ar absolventui laimėti stipendiją LL.M. studijoms Michigan State universitete

 

Ilgametis VDU Teisės fakulteto partneris Michigan State universiteto Teisės koledžas skelbia konkursą vienai 30 000 $ stipendijai LL.M. studijų mokesčiui padengti šiame universitete.

Skaityti daugiau...

   

Mieli Absolventai,

Pasimatykime lapkričio 28 d. (penktadienį) 18 val. atsinaujinusiuose mūsų Alma Mater Teisės fakulteto rūmuose, Jonavos g. 66, 206 auditorijoje!

Taip norisi  vėl su visais pasikalbėti, pasidžiaugti Jūsų kiekvieno pasiekimais, įkvėpti studijuojančius ir dar tik bandančius žengti pirmuosius žingsnius, pasidalinti mintimis, idėjomis ir šiltais prisiminimais....

Mūsų šventė bus dar jaukesnė, jeigu kiekvienas pasirūpinsime skanėstu sau ir kolegoms!

Teisės fakulteto administracija

Išsamesnės informacijos tel.: 861445388

   

Vienas žinomiausių konstitucinės teisės specialistų - profesorius Roberto Toniatti dalinasi savo žiniomis su VDU Teisės fakulteto studentais

Spalio 6 - 15 d. Lyginamosios konstitucinės teisės paskaitas VDU Teisės fakultete skaito vienas žinomiausių konstitucinės teisės specialistų bei dėstytojų ne tik Italijoje, bet ir visoje Europoje - profesorius Roberto Toniatti.

Skaityti daugiau...

   

VDU TF dėsto Antverpeno universiteto (Belgija) profesorė Gracienne Lauwers

2014 m. spalio 6 d. – spalio 15 d. Teisės fakultete Teisinio argumentavimo (angl. Legal Reasoning”) paskaitas skaitys Antverpeno universiteto (Belgija) profesorė Gracienne Lauwers.

Skaityti daugiau...

   

Teisės fakulteto kontaktai

Jonavos g. 66, 44191 Kaunas

Telefonas: (8 37) 751044

El. paštas:   dek@tf.vdu.lt

  Žiniasklaidai

map2

diziler

TF katedros

Vedėja: Prof. dr. Edita Gruodytė

Privatinės teisės katedra

Vedėja: Doc. dr. Saulė Milčiuvienė

TF administracija

Dekanė: Prof. dr. Julija Kiršienė

Prodekanas: Dr. Mindaugas Bilius

Prodekanas: Prof. Charles F. Szymanski

Prodekanas: Doc. dr. Tomas Berkmanas

Vyr. referentė: Rasa Simanavičienė

Vyresn. referentė: Agnė Sadauskienė

Vyresn. referentė: Brigita Simanavičiūtė

Vyresn. referentė: Diana Kugrinienė

Vyresn. referentė: Irma Servaitė

.
Įmonės kodas 111950396, PVM mokėtojo kodas LT119503917
Svetainės kūrimas: qoop